http://www.aluksne.lv/

Simbolika

Alūksne | Vēsture | Simbolika | Apskates objekti

Alūksnes pilsētas ģerbonis

Purpura laukā melna grāmata – Bībele ar zelta rotājumiem un tādu pašu uzrakstu „A.D./1689” – uz 2 krustotiem zobeniem ar zelta rokturi.
Alūksnes pilsētas karogs

Alūksnes pilsētas karogs ir taisnstūra audums ar platuma un augstuma attiecību 2:1. Karogs ir divpusējs.
Uz sudrabpelēka fona taisns krusts baltā krāsā ar nobīdītu vertikālās līnijas asi karoga stiprinājuma virzienā. Krusta horizontālā virziena krāsas laukuma platums pret karoga augstumu ir 1:5, novietojums taisnstūra laukumā virzienā no augšas uz leju attiecībā 2:1:2.
Krusta vertikālā virziena krāsas laukuma platums pret karoga platumu ir 1:10, novietojums taisnstūra jaukumā virzienā no karoga stiprinājuma 3:1:6.
Krusta centrā ir attēlots Alūksnes pilsētas ģerbonis. Ģerboņa augstums ir 6:10 no karoga augstuma, novietojums pret karoga augstumu 1:3:1, ģerboņa vertikālā ass sakrīt ar krusta vertikālās līnijas asi.
Karoga izmēri – 1,0 x 2,0 m ; 1,5 x 3,0 m.
Karoga krāsas: Pelēkā PANTONE Cool Gray 3 C, melnā PANTONE Black, baltā PANTONE White, zelta – PANTONE 873C, purpura PANTONE 200-8C.
Karoga autors ir mākslinieks Ojārs VĒLIŅŠ.

Alūksnes pilsētas simbolikas izmantošanas noteikumi.

Par Alūksnes pilsētas simboliku

Nodeva par Alūksnes pilsētas simbolikas izmantošanu