http://www.aluksne.lv/

Alsviķi

Alsviķi | Vēsture | Apskates objekti

ALSVIĶU PAGASTA PĀRVALDE


Pārvaldes kontaktinformācija

Alsviķu pagasta pārvalde
„Pagastnams”, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV – 4333
alsviki@aluksne.lv

Vadītāja Ingrīda Sniedze

26468713; ingrida.sniedze@aluksne.lv

Lietvede Zinaida Silirava

Tālr./fakss 64354142, 29143271; zinaida.silirava@aluksne.lv

Kasiere-nodokļu administratore Olga Čudarkina

64354142; olga.cudarkina@aluksne.lv

Grāmatvede uzskaitvede Antra Apine

64354151 antra.apine@aluksne.lv

Teritorijas attīstības speciāliste Ārija Rone

20236044; arija.rone@aluksne.lv

Alsviķu komunālās saimniecības vadītājs Aivars Logins

26611353; aivars.logins@aluksne.lv

Alsviķu kultūras nams, vadītāja Marina Ramane

28330421; kn.alsviki@aluksne.lv

Alsviķu bibliotēka, vadītāja Sarmīte Meļķe

26371358; bibl.alsviki@aluksne.lv

Sociālā darbiniece (Alsviķos) Ligita Podziņa

64354160, 26394745 ligita.podzina@aluksne.lv

Sociālā darbiniece (Strautiņos, Alsviķos) Daiga Ūdre

29459551 daiga.udre@aluksne.lv

Bāriņtiesas locekle Kristīne Puķīte

26427655; kristine.pukite@aluksne.lv

Strautiņu bibliotēka, vadītāja Svetlana Vēvere

64300829; bibl.strautini@aluksne.lv

PII „Saulīte”, vadītāja Evija Kubulniece

64354145; 29162206; saulite@aluksne.lv

Strautiņu pamatskola, direktore Ingrīda Pedece

64300830; 64300876; 64300843 (pirmsskola); 25615640; skola.strautini@aluksne.lv

Alsviķu feldšeru vecmāšu punkts, ārsta palīgs Ligita Podziņa

64354160; ligita.podzina@aluksne.lv

Strautiņu feldšeru-vecmāšu punkts, ārsta palīgs Vija Riekstiņa

64300829; vija.riekstina@aluksne.lv 


2009. gada 1. janvārī Alsviķos bija 1621 iedzīvotājs.


Pagasta teritorijā darbojas:

Alsviķu arodskola – tālrunis 64307131
Alsviķu pasta nodaļa – tālrunis 64354150