http://www.aluksne.lv/

Anna

Anna | Vēsture | Izglītība un kultūra | Tūrisms | Saimnieciskā darbība

ANNAS PAGASTA PĀRVALDEPārvaldes kontaktinformācija

 
Annas pagasta pārvalde
„Smiltis”, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
annas.pagasts@aluksne.lv
Vadītāja Vēsma Čugunova
26375360; vesma.cugunova@aluksne.lv
Lietvede/nodokļu administratore Skaidrīte Līdaciņa
64381660; 26405503; fakss 64381659;
annas.pagasts@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Vija Zaķe 22042791; vija.zake@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Maija Strade
64381660; 29421540; maija.strade@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Elita Jansone
29153516; elita.jansone@aluksne.lv
Annas bibliotēka, vadītāja Ina Balaņuka 64354221; bibl.anna@aluksne.lv
Annas kultūras nams, vadītāja Vizma Reimandova 29351138; kn.anna@aluksne.lv
   
Teritorija un iedzīvotāji

Annas pagasts atrodas Vidzemes dienvidaustrumu daļā, Alūksnes rajonā. Tā kopplatība 53 km2. Pagasts robežojas ar Alūksnes novada Kalncempju, Alsviķu, Jaunalūksnes, Malienas un Jaunannas pagastiem, kā arī ar Gulbenes novada Stāmerienas pagastu. Pagastā pastāvīgi dzīvo 516 iedzīvotāji.