http://www.aluksne.lv/

Jaunalūksne

Jaunalūksne | Vēsture | Izglītība | Tūrisms | Saimnieciskā darbība

JAUNALŪKSNES PAGASTA PĀRVALDEPārvaldes kontaktinformācija

Jaunalūksnes pagasta pārvalde
„Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV- 4350
jaunaluksne@aluksne.lv
Vadītāja Inta Cinglere
29219720; inta.cinglere@aluksne.lv
Sekretāre Rudīte Pole
Tālr./fakss 64354064; 25447781
Grāmatvedības uzskaitvede Aija Roķe 64354028; aija.roke@aluksne.lv
Nodokļu administratore Gija Bindre 64354028; gija.bindre@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Violeta Kļaviņa 20232692; violeta.klavina@aluksne.lv
Komunālās saimniecības pārzinis Vitālijs Gerasimins 64354064
Autoceļu uzturēšanas darbu organizators Dzintars Roslovs 26534114
Jaunalūksnes bibliotēka, vadītāja Ieva Zakarīte 64354064; bibl.kolbergis@aluksne.lv
Bejas bibliotēka, vadītāja Mudīte Rusakova 64354401; bibl.beja@aluksne.lv
Kolberģa tautas nams, vadītāja Esēnija Lielbārde (Uz noteiktu darba laiku) 64354097; tn.kolbergis@aluksne.lv
Bejas novadpētniecības centrs, pārzine Jolanta Baldiņa 25664432; bejasmuzejs@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Dagmāra Melece (Jaunalūksnes pagasta pārvaldes ēkā)
64354064; 64354418; 26309177
dagmara.melece@aluksne.lv
Sociālā darbiniece (Bejā, "Rūķos") Ārija Simanoviča 64354418, arija.simanovica@aluksne.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Gunta Vanaga 64354064; 29214599; gunta.vanaga@aluksne.lv
Bejas feldšeru-vecmāšu punkts, ārsta palīgs Ārija Simanoviča
64354418; beja.fvp@aluksne.lv
PII „Pūcīte”, vadītājas p.i. Natālija Sergejeva 64354009; pucite@aluksne.lv
Bejas pamatskola, direktore Silvija Aizupe 64354442; 64354406; skola.beja@aluksne.lv

Jaunalūksnē 2009.gada 1.janvārī reģistrēti 1338 iedzīvotāji.
Pagastā darbojas šādas struktūrvienības – Kolberģa tautas nams, Bejas un Jaunalūksnes bibliotēkas, Bejas pamatskola, PII „Pūcīte, Novadpētniecības centrs, Bejas FVP.

Jaunalūksnes pagasts atrodas Latvijas ZA Alūksnes novada vidusdaļā. Attālums līdz Rīgai – 200 km, līdz novada centram Alūksnei - 5 km, līdz tuvākajai platsliežu dzelzceļa stacijai Gulbenē - 48km, līdz mazbānīša stacijai Alūksnē 6 km. Pagasta teritorija robežojas ar Alūksnes novada Alūksnes pilsētu, Ziemeru, Mārkalnes, Pededzes, Liepnas, Mālupes, Malienas, Annas, Alsviķu pagastiem.

Lielākais Jaunalūksnes iedzīvotāju īpatsvars dzīvo pagasta administratīvajos centros Kolberģī un Bejā. Jaunalūksnes pagasta teritorijā atrodas 80% Alūksnes ezera – vienpadsmitā Latvijas lielākā ezera, lielākās pagastam cauri plūstošās upes ir Pededze un Alūksnīte. Pagasta teritorijas lielāko daļu - 52,7% aizņem meži, bet lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 32,6%.

Jaunalūksnes pagasts ir viens no lielākajiem pagastiem rajonā. Tā platība ir 18,460 ha, iedzīvotāju skaits - 1504 (1995.g.), 1446 (2000.g.), 1425 (2003.g.), 1338 (2009.g.), bezdarbnieku skaits – 40 (2008.g.). Galvenie nodarbošanās veidi - mežsaimniecība, kokapstrāde, kravu pārvadājumi, truškopība, piena lopkopība, biškopība, zirgkopība – Latvijas braucamo zirgu genofonds, gaļas liellopi, dārzkopība. 

Pagasts laika gaitā daudzreiz mainījis gan teritorijas lielumu, gan nosaukumu. Bijis Kolberģa pagasts (no 1860.g.b. - 1925.g.), Bejas pagasts (no 1925. - 1968.g.; pagasta padome atradās Jaunalūksnes pagasta vēsturiskajā centrā Bejā), tagad -Jaunalūksnes pagasts (no 1971.g.; pagasta pārvalde atrodas Kolberģī).

Laipni lūdzam Jaunalūksnes pagastā!