http://www.aluksne.lv/

Jaunanna

Jaunanna | Vēsture | Tūrisms

JAUNANNAS PAGASTA PĀRVALDEPārvaldes kontaktinformācija

Jaunannas pagasta pārvalde
„Liepzari”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV- 4340
jaunanna@aluksne.lv
Vadītāja Vēsma Čugunova
26375360; vesma.cugunova@aluksne.lv
Lietvede Ieva Vimba
64381664; 25664417; fakss 64381667
Grāmatvedības uzskaitvede Sanita Baltiņa
64381665; sanita.baltina@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Vija Zaķe 22042791; vija.zake@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Ieva Vimba 64381664; 29480075; ieva.vimba@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Elita Jansone 29153516; elita.jansone@aluksne.lv
Jaunannas bibliotēka, vadītāja Velga Ločmele 64381668; bibl.jaunanna@aluksne.lv
Jaunannas tautas nams, vadītāja Iveta Baltā-Vanaga 28366016; tn.jaunanna@aluksne.lv
Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola, direktore Janīna Pužule 26489927; 27807155; skola.jaunanna@aluksne.lv

Jaunannā 2009. gada 1. janvārī reģistrēti 570 iedzīvotāji. Pagastā darbojas šādas struktūrvienības - tautas nams, bibliotēka, Jaunannas pamatskola, Jaunannas mūzikas un mākslas skola, kā arī daļēji no budžeta līdzekļiem tiek dotēta ģimenes ārstes Ausmas Miningas prakses vieta.

Jaunannas pamatskolaJaunannas mūzikas un mākslas skola