http://www.aluksne.lv/

Jaunlaicene

Jaunlaicene | Vēsture | Kultūra | Tūrisms

JAUNLAICENES PAGASTA PĀRVALDEPārvaldes kontaktinformācija

Jaunlaicenes pagasta pārvalde
„Ezerrozes”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336
jaunlaicene@aluksne.lv
Vadītāja Iveta Vārtukapteine
64381146; 29379590; iveta.vartukapteine@aluksne.lv
Sekretāre - kasiere Sandra Otsa
Tālr/fakss 64381146; 29379811
Grāmatvedības uzskaitvede Gunta Vārtukapteine
64381146; gunta.vartukapteine@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Aiga Mūrniece 20239937; aiga.murniece@aluksne.lv
Saimniecības pārzine Judīte Kaktiņa 64381146; 29489910; judite.kaktina@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Sanita Bukane 64381146; 26595113; sanita.bukane@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Maija Podegrade 64381146; 29478789; maija.podegrade@aluksne.lv
Jaunlaicenes bibliotēka, vadītāja Iveta Šķepaste 64354977; bibl.jaunlaicene@aluksne.lv
Jaunlaicenes tautas nams, vadītāja Māra Svārupe 64354977; 29123994; tn.jaunlaicene@aluksne.lv
Jaunlaicenes muižas muzejs, vadītāja Sandra Jankovska 29356277; 64381146 (fakss); jaunlaicenesmuzejs@aluksne.lv
Jaunlaicenes sākumskola, direktore Daiga Birkenberga 26489927; skola.jaunlaicene@aluksne.lvJaunlaicenes apkārtne atrodas Alūksnes augstienes Z daļā un tai raksturīgs pauguru reljefs. Pie ciema ZA robežas paceļas augstākie pauguri - Dēliņkalns (271 metrs virs jūras līmeņa, kas ir augstākais punkts Alūksnes augstienē un dabas aizsardzības objekts) un Apukalns (235 metri virs jūras līmeņa). Pagasts izceļas ar krāšņām ainavām – stāvām, egļu mežiem klātām nogāzēm, kuras iecienījuši tūristi un slēpotāji.
Teritoriju caurvij Vaidavas pietekas - Apšupīte, Vārņupīte (Raudupe, Maltenieku strauts) ir nelieli ezeriņi – lielākie - ezeri – Lucka (5,1ha), Rūcu (4,1ha), Jaunlaicenes jeb Kalna ezers (2,7ha), Gaiķu u.c.
75% no teritorijas aizņem meži. Lielākais purvs ir Mellekauļu purvs. Jaunlaicenes pagasts atrodas Alūksnes novada visskaistākajā vietā. Mums ir baznīca, kas uzcelta visaugstāk virs jūras līmeņa Latvijā un vislielākie un zilākie tālumi, kas saskatāmi no mūsu pauguru virsotnēm. Mums ir čakli un gudri cilvēki ar īstu cīnītāju garu. Mūsu ģeogrāfiskais stāvoklis ir iemācījis priecāties par skaisto dabu, samierināties un sadzīvot ar tās skarbumu, būt pieticīgiem un izturīgiem.
 Mēs esam vistuvāk debesīm!

Jaunlaicenes pagastā darbojas:


Jaunlaicenes pagasta pārvalde
Jaunlaicenes pagasta komunālā saimniecība
Muižas muzejs
Jaunlaicenes pagasta sākumskola
Jaunlaicenes pagasta tautas nams
Jaunlaicenes pagasta bibliotēka
Jaunlaicenes pagasta sporta un atpūtas centrs
Opekalna kapsēta