http://www.aluksne.lv/

Kalncempji

Kalncempji | Vēsture | Kultūra | Tūrisms | Saimnieciskā darbība

KALNCEMPJU PAGASTA PĀRVALDE
Pārvaldes kontaktinformācija
Kalncempju pagasta pārvalde
„Cempji 2”, Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads, LV – 4342
kalncempji@aluksne.lv
Vadītāja Vēsma Čugunova

26375360; vesma.cugunova@aluksne.lv

Sekretāre - lietvede Dina Ozola
64381641; 26447102; fakss 64381642
Teritorijas attīstības speciāliste Vija Zaķe 22042791; vija.zake@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Nellija Rezgoriņa

29269701; nellija.rezgorina@aluksne.lv

Bāriņtiesas locekle Kristīne Puķīte
26427655; kristine.pukite@aluksne.lv
Kalncempju bibliotēka, vadītāja Dina Ozola bibl.kalncempji@aluksne.lv
Viktora Ķirpa Ates muzejs, vadītāja Janita Šolina 25664436; 25563597 (vadītāja)
atesmuzejs@aluksne.lv
Feldšeru - vecmāšu punkts, ārsta palīgs Mārīte Vērse 28630755
Sabiedriskais centrs, vadītāja Zeltīte Kākere 26365885

Kalncempju pagasts atrodas Alūksnes augstienes Malienas pauguraines D malā. Reljefs viļņots, pagasta ZA daļā pie „Pūzupiem” virsas augstums sasniedz 186,5 m virs jūras līmeņa. Pagastu šķērso Daugavas un Gaujas baseina ūdensšķirtne. DA daļā tek Paparze ar pietekām Uranažu un Lejas jeb Ērmiķu strautu. ZR daļā ir Melnupes pietekas Medņupe, Britene un Bružupīte. Uz D robežas ar Beļavas pagastu atrodas Sprīvuļu ezers (52,3 ha), uz A robežas ar Annas pagastu Ates dzirnavezers (3,7 ha). Pagasta D malā ir Ķeļļu purvs (150 ha).
Pagasta platība ir 43,0 km2 , 253 iedzīvotāji (01.01.2008.gada dati). Nacionālais sastāvs: latvieši 92,6%, krievi 5,4%, poļi 1,4% un citi 0,6%. Iedzīvotāju skaita ziņā Kalncempji ir mazākais pagasts Latvijā. Tas robežojas ar Alūksnes novada Zeltiņu, Annas un Alsviķu pagastiem, kā arī ar Gulbenes novada Stāmerienas un Beļavas pagastiem.