http://www.aluksne.lv/

Liepna

Liepna | Kultūra un izglītība

LIEPNAS PAGASTA PĀRVALDEPārvaldes kontaktinformācija

Liepnas pagasta pārvalde
„Liepziedi”, Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV – 4354
liepna@aluksne.lv
Vadītāja Iveta Priede
26437421; iveta.priede@aluksne.lv
Lietvedības sekretāre Ilze Paia
64329134; 29147011; fakss 64381132

Grāmatvede - uzskaitvede Rudīte Bistrova

64307080; rudite.bistrova@aluksne.lv
Nodokļu administratore, kasiere Mārīte Jaudzema 64307080; marite.jaudzema@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Jūlija Bogdanova
64381384; 29269572; julija.bogdanova@aluksne.lv
Uzņēmējdarbības atbalsta un informācijas centrs 64381384
Komunālās saimniecības speciālists Eduards Voilaks eduards.voilaks@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Ilze Pņova 26536797; ilze.pnova@aluksne.lv
Liepnas bibliotēka, vadītāja Inese Paia 64329307; bibl.liepna@aluksne.lv
Liepnas tautas nams, vadītāja Lienīte Trivole 29438300; 26889908; tn.liepna@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Laima Kaņepe 20237325, 26479998; laima.kanepe@aluksne.lv
Liepnas vidusskola, direktore Liene Stabinge 64307075; 64307074; 26131191; lvs@aluksne.lv
Liepnas internātpamatskola, direktore Ina Aizupe 64329179; 64354056 (tālr./fakss); 26323276; lis@aluksne.lv

Mālupes Liepnas pagastu pārvalžu vadītājas Ivetas Priedes iedzīvotāju pieņemšanas laiks Liepnas pagastā:

Otrdienās - no plkst. 9.00 līdz 13.00;
Trešdienās - no plkst. 9.00 līdz 13.00Liepnas pagasts atrodas Alūksnes novadā starp Vidzemi un Latgali, Krievijas pierobežā, 33 km attālumā no novada centra.

Pagasta teritorijas kopējā platība ir 280,6 kvadrātkilometri. Lielāko tās daļu aizņem meži un purvi, tāpēc var teikt, ka Liepna ir Latvijai ekoloģiski un ainaviski vērtīga teritorija. Dabas bagātības ir arī nozīmīgs resurss ilgtspējīgai mežsaimniecības un mežu apsaimniekošanas attīstībai Liepnas pagastā. Pagastam dāvātā mātes dabas bagātība ir divi dabas liegumi – Kupravas liepu audze un Liepnas niedrāji.Lauksaimnieciski apstrādājamā zeme Liepnas pagastā ir akmeņaina un ne pārāk auglīga, tāpēc vietējie iedzīvotāji izvēlējušies veidot bioloģiskās saimniecības.

Liepnas pagastā ir 1006 iedzīvotāji. Iedzīvotāju etnisko sastāvu veido latvieši
(88,3%), krievi (8,8%), ukraiņi (1%), citu tautību pārstāvji (1,9%).