http://www.aluksne.lv/

Maliena

Maliena | Vēsture

MALIENAS PAGASTA PĀRVALDEPārvaldes kontaktinformācija


Malienas pagasta pārvalde
„Brenci”, Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV-4359
maliena@aluksne.lv
Vadītāja Inta Cinglere
64354278; 29219720; inta.cinglere@aluksne.lv
Sekretāre Svetlana Prenka-Mihailova
Tālr/fakss 64354278; 26426090
Grāmatvedības uzskaitvede Inga Jaunzema Tālr/fakss 64354278; inga.jaunzema@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Violeta Kļaviņa 20232692; violeta.klavina@aluksne.lv
Komunālās saimniecības pārzinis Jānis Pūpols  25445529
Sociālā darbiniece Maija Strade 29421540; maija.strade@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Elita Jansone 29153516; elita.jansone@aluksne.lv
Malienas bibliotēka, vadītāja Daina Baltā 64354906; bibl.maliena@aluksne.lv
Malienas tautas nams, vadītāja Aivita Ezeriņa 64354303; tn.maliena@aluksne.lv
Malienas pamatskola, direktore Ilze Andronova

64354315; 28674060
skola.mal@aluksne.edu.lv

PII „Mazputniņš”, vadītāja Ieviņa Āboltiņa 64354314; mazputnins@aluksne.lv

Brencu ciemats atrodas Alūksnes dienvidaustrumu nogādē, 12 km no Alūksnes.

Malienas pagasts ir viens no mazākajiem pagastiem novadā. Tā platība ir 5489 ha. Uz 01.01.2015. Malienas pagastā reģistrēti 426 iedzīvotāji.

Malienas pagastā darbojas Malienas pamatskola, Malienas bibliotēka, Malienas tautas nams, bāriņtiesa, PII „Mazputniņš”, pasta nodaļa