http://www.aluksne.lv/

Mālupe

Mālupe | Vēsture |Tūrisms

MĀLUPES PAGASTA PĀRVALDEPārvaldes kontaktinformācija

Mālupes pagasta pārvalde
„Doktorāts”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358
malupe@aluksne.lv
Vadītāja Iveta Priede
64354830; 26437421; iveta.priede@aluksne.lv
Lietvedības sekretāre Mudīte Muceniece
64354830; 25660034;
Grāmatvede - uzskaitvede Daiga Mihailova
64354830; daiga.mihailova@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Laima Kaņepe 20237325, 26479998; laima.kanepe@aluksne.lv
Komunālās saimniecības pārzinis Dainis Ertmanis 64354830; dainis.ertmanis@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Ieva Vimba 29480075; ieva.vimba@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Elita Jansone 29153516; elita.jansone@aluksne.lv
Mālupes bibliotēka, vadītāja Anita Gusta 64354900; bibl.malupe@aluksne.lv
Saieta nama vadītāja Iveta Zvejniece 26585594; sn.malupe@aluksne.lv
Mālupes feldšerpunkts 25663337