http://www.aluksne.lv/

Mārkalne

Mārkalne | Vēsture |Tūrisms

MĀRKALNES PAGASTA PĀRVALDEPārvaldes kontaktinformācija

Mārkalnes pagasta pārvalde
„Pagastmāja”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads, LV – 4351
markalne@aluksne.lv
Vadītāja Daiga Vītola
26597354;
daiga.vitola@aluksne.lv
Sekretāre - lietvede Iveta Driņina
64322116; 25620818;
iveta.drinina@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciālists Viesturs Zaķis 64322116; 20236801; viesturs.zakis@aluksne.lv
Komunālās saimniecības pārzine Gunita Berkule 26455814
Bāriņtiesas locekle Ilze Pņova 64322116; 26536797; ilze.pnova@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Iveta Bondare
64322116; 29476553; iveta.bondare@aluksne.lv
Mārkalnes bibliotēka, Sanita Silirova 25662273; bibl.markalne@aluksne.lv
Mārkalnes tautas nams, vadītāja Astra Strazda 26544098; tn.markalne@aluksne.lv
Feldšeru vecmāšu punkts, ārsta palīgs Ārija Simanoviča 29398438;
        
Mārkalnes pagasts atrodas Alūksnes augstienes Vaidavas pazeminājumā un Malienas paugurainē. Virsas augstums visā teritorijā sasniedz 170 – 180 metrus virs jūras līmeņa. Augstākā virsotne sasniedz 203,6 metrus virs jūras līmeņa. Pagasts bagāts ezeriem, lielākais no tiem ir Lūkumietis (51,5 ha). Citi ezeri – Mellītis (4,7 ha), Mudenieks (3,7 ha), Lielais Vārnu ezers (3 ha), Sīļu ezers (2,8 ha) un daudzi citi. Pagastam pieder 400 m plata Alūksnes ezera piekrastes josla. Ezeri bagāti zivīm, tajos ir zandarti, līņi, foreles, zuši. Ir vairāki purvi, starp tiem dabas liegums – Baltais purvs (74 ha). Upes: Pededze, Vaidava, Alūksne, Akaviņa. Meži aizņem 58,5% teritorijas, no tiem 23% pieder valstij. Derīgie izrakteņi ir kūdra, grants, smilts un sapropelis. Izpēte veikta Noriņu smilts karjerā (krājumi 80 000 m³).Pagasta platība ir 123,4 km², šobrīd te dzīvo 430 iedzīvotāji.
Ciemi: Mārkalne, Degumi, Cirakalns, Ezīšava, Volkova, Blekteskalns.
Pagasta dienvidu daļu šķērso ceļš Alūksne – Zaiceva, gar rietumu malu ved Alūksnes – Veclaicenes ceļš. Pagastā darbojas pamatskola, kurā ir iekārtota vēstures un novadpētniecības istaba, tautas nams, pie tautas nama darbojas brīvdabas estrāde „Lakstīgalas”, bibliotēka, feldšeru – vecmāšu punkts, bāriņtiesa.