http://www.aluksne.lv/

Pededze

Pededze | Kultūra |Tūrisms

PEDEDZES PAGASTA PĀRVALDEPārvaldes kontaktinformācija

Pededzes pagasta pārvalde
„Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV – 4352
pededze@aluksne.lv
Vadītāja Daiga Vītola
64322115; 26597354; daiga.vitola@aluksne.lv
Sekretāre - lietvede Mirdza Korne
64324309; 25661148
Grāmatvedības uzskaitvede Valentīna Bogdanova 64324309; 25661148; valentina.bogdanova@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciālists Viesturs Zaķis 64322115; 20236801; viesturs.zakis@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Ilze Pņova 64324309; 26536797; ilze.pnova@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Irita Paegle 64324309; 29427814 irita.paegle@aluksne.lv
Pededzes bibliotēka, vadītāja Antoņina Girs 64324329; bibl.pededze@aluksne.lv
Pededzes tautas nams, vadītāja Tatjana Steklova 29176039; tn.pededze@aluksne.lv
Pededzes pamatskola, direktore Selga Bībere 64324339;26596817; direktors.ped@aluksne.edu.lv
Pededzes lauku ambulance, ārsta palīgs Ņina Možarova 64324334

Pededzes pagasts atrodas Alūksnes novada Ziemeļaustrumos un robežojas ar Liepnas, Jaunalūksnes un Mārkalnes pagastiem, kā arī Krievijas Federāciju.
Pededzes pagasts ir ES ārējā robeža. Attālums līdz Alūksnei - 30 km, līdz Rīgai - 230 km.
Pagasta kopplatība ir 14201 ha, no kuriem 35 % sastāda lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Mežs aizņem 58,1% no kopplatības. 142 km2 dzīvo 843 (01.01.2009) iedzīvotāji. Ņemot vērā pagasta atrašanās vietu, iedzīvotāju etniskais sastāvs ir īpašs: latvieši – 20%, krievi – 76%, cittautieši - 4%. Pededzē pārsvarā dzīvo šeit dzimušie krievi, tikai nedaudzi ir ienākuši pēc kara 1945.gadā. Apraksts, kas tapis 1935.gadā, vēsta, ka Pededzē iedzīvotāju nacionālais sastāvs bijis 50% latviešu un 50% krievi.