http://www.aluksne.lv/

Veclaicene
www.veclaicene.lv

Veclaicene |Tūrisms

VECLAICENES PAGASTA PĀRVALDEPārvaldes kontaktinformācija

Veclaicenes pagasta pārvalde
„Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV – 4335
veclaicene@aluksne.lv
Vadītāja Iveta Vārtukapteine
64329018; 29296302; iveta.vartukapteine@aluksne.lv
Sekretāre Strauta Klaipa
64329018, 29296302; tālr/fakss 64329028
Saimniecības pārzinis Jānis Dambis 64329018, 29296302; janis.dambis@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Aiga Mūrniece 20239937; aiga.murniece@aluksne.lv
Lauku tūrisma speciālists Jānis Prangels 64329028; 26520232; janis.prangels@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Maija Podegrade
29478789
Bāriņtiesas locekle Sanita Bukane
26595113; sanita.bukane@aluksne.lv
Veclaicenes bibliotēka, vadītāja Līga Pjuse 64329031; bibl.veclaicene@aluksne.lv
Veclaicenes tautas nams, vadītāja Maija Rozīte 64329020; 26633547; 26468307; tn.veclaicene@aluksne.lv
Veclaicenes vēstures krātuve, krājuma glabātāja Maija Bleiferte 64329028; 29347398; veclaicenesmuzejs@aluksne.lv


Veclaicenes pagastā darbojas šādas iestādes: Veclaicenes bibliotēka, Veclaicenes feldšerpunkts, Veclaicenes novadpētniecības muzejs – istaba, Veclaicenes tautas nams.