http://www.aluksne.lv/

Zeltiņi

Zeltiņi | Vēsture | Izglītība, kultūra, sports | Tūrisms

ZELTIŅU PAGASTA PĀRVALDE
Pārvaldes kontaktinformācija


Zeltiņu pagasta pārvalde
„Strazdiņi”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV – 4345
zeltini@aluksne.lv
Vadītāja Ingrīda Sniedze
26468713; ingrida.sniedze@aluksne.lv
Lietvede Elita Laiva
64354610; 26520677;
fakss 64321658
Grāmatvede - kasiere Ieva Bolovņikova 64321659; ieva.bolovnikova@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Ārija Rone 20236044; arija.rone@aluksne.lv
Ceļu meistars Didzis Zaķis 64354610; didzis.zakis@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Kristīne PUĶĪTE
26427655; kristine.pukite@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Nellija Rezgoriņa
29269701; nellija.rezgorina@aluksne.lv
Zeltiņu tautas nams, vadītāja Gunita Paleja 29492284; tn.zeltini@aluksne.lv
Zeltiņu bibliotēka, vadītāja Agita Žīgure 25745577; bibl.zeltini@aluksne.lv
Zeltiņu vēstures krātuve, vadītāja Sandra Magaziņa 29499352; zeltinumuzejs@aluksne.lv

Zeltiņu pagasta teritorija ir 6309 ha. 2009. gadā Zeltiņos dzīvo 409 iedzīvotāji. Agrāk Zeltiņus sauca: Seltinghof (vāciski), Zeļtinskaja (krieviski).Zeltiņos darbojas: Zeltiņu pagasta pārvalde, Zeltiņu pagasta tautas nams, Zeltiņu pagasta muzejs, Zeltiņu pagasta bibliotēka, Zeltiņu pagasta pagasttiesa, Lidijas Jukses ģimenes ārsta prakse, privātā aptieka, pasta nodaļa, 2 veikali, Zeltiņu ev.lut. draudze. Zeltiņos atrodas arī kapsēta.