http://www.aluksne.lv/
 | LAT | ENG | EST | RUS |
Novads Ziņas par pašvaldību Pašvaldības iestādes Kontakti Pakalpojumi Projekti Pašvaldības iepirkumi Izsoles Normatīvie akti un dokumenti "Alūksnes Novada Vēstis" Publikācijas un statistika Vakances Eiropas Savienība Sabiedrība Uzņēmējdarbība Konkursi Jauniešiem Zaļā gaisma Dzīvnieku patversme Saites Ziņu arhīvs

Lai pieteiktos jaunākajām ziņām, ievadiet savu e-pastuStarptautiskā sadarbība

Misso pagasta pašvaldība


Alūksnes novada pašvaldība un Misso pašvaldība 2015. gada 1. augustā noslēdza sadarbības līgumu. Līgumā abas puses apņemas radīt labvēlīgu vidi sadarbības veidošanai starp pilsētām, kā arī nodrošināt informācijas izplatīšanu par pašvaldībām un to aktivitātēm, kā arī citas savstarpēji noderīgas informācijas apmaiņu. Sadarbība paredzēta arī starp izglītības, kultūras, sporta, tūrisma, mākslas  u.c. iestādēm un organizācijām. Abas puses apņemas sekmēt un piedalīties kopīgu pārrobežu sadarbības projektu izstrādē, sagatavošanā un īstenošanā, ko piedāvā pārrobežu sadarbības programmas, kas aktuālas abu pašvaldību problēmu risināšanā, ko finansē Eiropas Savienība vai citi fondi.

Hānjas pagasta pašvaldība
Alūksnes novada pašvaldība un Hānjas pašvaldība 2015. gada 1. augustā noslēdza sadarbības līgumu. Līgumā abas puses apņemas radīt labvēlīgu vidi sadarbības veidošanai starp pilsētām, kā arī nodrošināt informācijas izplatīšanu par pašvaldībām un to aktivitātēm, kā arī citas savstarpēji noderīgas informācijas apmaiņu. Sadarbība paredzēta arī starp izglītības, kultūras, sporta, tūrisma, mākslas  u.c. iestādēm un organizācijām.

Abas puses apņemas sekmēt un piedalīties kopīgu pārrobežu sadarbības projektu izstrādē, sagatavošanā un īstenošanā, ko piedāvā pārrobežu sadarbības programmas, kas aktuālas abu pašvaldību problēmu risināšanā, ko finansē Eiropas Savienība vai citi fondi.

Vetīna - Lobejūna (Vācija)
http://www.stadt-wettin-loebejuen.de/
Alūksnes novada pašvaldība 2015. gada 1. augustā noslēdza vienošanos par sadarbību Vetīnas - Lobejūnas pašvaldību. Vienošanās mērķis ir veicināt abpusēju starp reģionu sadarbību kultūras, sporta, izglītības, tautsaimniecības, tūrisma, mākslas un kultūras jomās, kā arī, pamatojoties uz savstarpējām interesēm, stiprināt savstarpējo sapratni, abpusēju atbalstu un draudzību starp abiem reģioniem.

Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala Autonomo nekomerciālo  organizāciju “Uzņēmējdarbības garantiju un attīstības fonds”
 http://www.mppskov.ru/
Alūksnes novada pašvaldība 2012. gada 17. februārī noslēdza vienošanos par sadarbību ar Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala Autonomo nekomerciālo organizāciju “Uzņēmējdarbības garantiju un attīstības fonds”. Ar vienošanos abas puses apliecina, ka īstenos visus nepieciešamos sadarbības un atbalsta pasākumus, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību.

Sanktpēterburgas valsts kultūras iestādi “”Valsts muzeju-rezervātu “Pavlovsk””

http://www.pavlovskmuseum.ru/
Alūksnes novada pašvaldība 2011. gada 15. septembrī noslēdza vienošanos par sadarbību ar Sanktpēterburgas valsts kultūras iestādi “”Valsts muzeju-rezervātu “Pavlovsk””. Vienošanās mērķi:

  •  attīstīt daudzpusējos kontaktus starp Latviju un Krieviju;
  • Veicināt sadarbību starp organizācijām, institūcijām un komercsabiedrībām abu reģionu teritorijā;
  • Sadarboties kultūras, mākslas un izglītības jomā, izvēloties konkrētus virzienus un tēmas, kas ir savstarpēji interesantas abām pusēm.

Sadarbību paredzēts īstenot realizējot kopīgus projektus prioritārajās sadarbības sfērās.

Strugi-Krasnije rajons
http://strugikrasnye.reg60.ru/
Alūksnes novada pašvaldība 2014. gada 15.decembrī noslēdza vienošanos ar Pleskavas apgabala Strugi-Krasnije rajonu. Vienošanās nosaka sadarbības veicināšanu uzņēmējdarbībā, kultūrā, izglītībā un zinātnē,  fiziskajā kultūrā un sportā, sociālajā palīdzībā un veselības aprūpē, tūrismā, kā arī vides aizsardzībā.

Ostravas rajons
http://ostrov.reg60.ru/
Alūksnes novada pašvaldība 2012. gada 28.decembrī noslēdza sadarbības līgumu ar Pleskavas apgabala Ostrovas rajonu. Līgums paredz sadarbību uzņēmējdarbībā, kultūrā, izglītībā un zinātnē,  fiziskajā kultūrā un sportā, sociālajā palīdzībā un veselības aprūpē, tūrismā, kā arī vides aizsardzībā.

Sundbiberga (Zviedrija)
www.sundbyberg.seAlūksnes pilsētas domes sadarbība ar Sundbibergas pašvaldību Zviedrijā aizsākās 1992.gadā, kad tika parakstīts sadarbības līgums ar mērķi veicināt kultūras sadarbību, savstarpēju saprašanos un gūt abpusēju pieredzi starp pilsētu vadībām un iedzīvotājiem.
2000.gadā tika papildināts iepriekšējais sadarbības līgums un tas ietver šādus sadarbības virzienus:

Iedzīvotāju kontakti
Veicināt sadarbību starp abu pašvaldību iedzīvotājiem, ar prioritāti bērniem un jauniešiem, piemēram, caur sadarbību starp pirmskolu iestādēm un skolām.
Veicināt kontaktus starp pieaugušo izglītības, pensionāru, humānās palīdzības, invalīdu, kultūras un sporta organizācijām, kā arī starp baznīcām un reliģiskajām asociācijām.

Politika un administrācija
Veicināt kontaktus starp politiskajām partijām un organizācijām, lai dalītos pieredzē jautājumos par demokrātiju un organizāciju. Veicināt pieredzes apmaiņu pašvaldības vadīšanas un informācijas tehnoloģijas jomā.

Pašvaldības darbība
Veicināt pieredzes apmaiņu pašvaldības darbības jomās, piemēram:
      Veco ļaužu aprūpē;
      Sociālajos pakalpojumos;
      Pirmskolās;
      Pamatskolās;
      Vidusskolās;
      Atpūtas aktivitātēs un kultūrā.
Atbalstīt projektus, lai saņemtu finansējumu no ES.

Ekonomika un bizness
Veicināt kontaktus starp uzņēmējiem.

Sports
Veicināt sadarbību un apmaiņu starp dažādām sporta asociācijām.

Tūrisms
Veicināt tūristu apmaiņu starp abām pilsētām.

Apkārtējās vides kontrole
Veicināt apkārtējās vides kontroles attīstību, strādājot pie:
      Ūdens attīrīšanas,
      Kanalizācijas sistēmas,
      Administratīvās vadības sistēmas modernizācijas.

Vēsture
Veicināt kontaktus un iespēju dokumentēt Alūksnes vēsturi, īpaši 16. un 17.gadsimtā. Sadarbības laikā abu pašvaldību pārstāvji izstrādājuši vairākus kopīgus projektus, esam saņēmuši vairākus humānās palīdzības sūtījumus no Sundbibergas, viņi finansiāli ir līdzdarbojušies Alūksnes Sociālās palīdzības centra izveidē u.c. Bez tam ir notikuši pieredzes apmaiņas braucieni, kas veicināja un virzīja abu pilsētu sadarbību.
2007.gadā Sundbibergas pašvaldības pārstāvji viesojās Alūksnē pilsētas svētku laikā, apmeklēja Alūksnes pilsētas sociālās palīdzības centru, kuru atbalsta Sundbibergas Lauvu klubs „Lion club”.
2008.gada pavasarī Sundbibergas pašvaldības delegācija ieradās Alūksnē, lai pārspriestu jaunā sadarbības līguma nianses un ar Alūksnes pašvaldības pārstāvjiem diskutētu par turpmākās sadarbības modeļiem.

Veru (Igaunija)
www.voru.eeAlūksnes novada pašvaldība turpinās Alūksnes pilsētas domes uzsākto sadarbību ar Veru pilsētas domi Igaunijā, tādēļ 2010.gada 31.jūlijā starp Alūksnes novada pašvaldību un Veru pilsētas pašvaldību noslēgts sadarbības līgums.
Tas paredz, ka pašvaldības sadarbosies vairākos virzienos, piemēram, transporta infrastruktūra, informāciju tehnoloģijas un sakari, komunālās saimniecības attīstība, pieredzes apmaiņa pašvaldību darbības efektivitātes un darbinieku kapacitātes paaugstināšanā, izglītība un kultūra, jaunu tūrisma produktu izstrāde, informatīvo materiālu sagatavošana un izplatīšana, līdzdalība izstādēs un gadatirgos, atbalsts neformālo organizāciju sadarbības veidošanai, vides aizsardzība, ekoloģijas izpētes jautājumi.
Tāpat pašvaldības sadarbosies kopīgu pierobežas sadarbības stratēģiju izstrādē vietējām pašvaldībām ekonomiskā un sociālā progresa sasniegšanai, veicinās savstarpējās sadarbības saskaņotu organizēšanu labvēlīgu apstākļu radīšanai, kontaktu veidošanai starp cilvēkiem un organizācijām. Veru pilsēta atrodas Igaunijas dienvidaustrumos Tamulas ezera krastā, iedzīvotāju skaits - aptuveni 16 000. Pilsēta dibināta 1784.gadā pēc Katrīnas II pavēles. Šeit dzīvojis F.R.Kreicvalds, igauņu nacionālā eposa "Kalevipoegs" autors.
Alūksnes un Veru pašvaldības kopīgi īstenojušas Baltijas jūras reģiona INTERREG III B Kaimiņattiecību programmas INTERREG IIIA Ziemeļu prioritātes no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem līdzfinansēto projektu „Tūristus piesaistošās pilsētas.” Šī projekta ietvaros 2006.gadā tika labiekārtota ezertaka gar Alūksnes ezeru.

Vastselīna (Igaunija)
www.vastseliina.ee

Alūksnes pilsētas domes un Vastselīnas pagasta pašvaldības veiksmīgo sadarbību turpina arī Alūksnes novada pašvaldība. 2010.gada 31.jūlijā starp Alūksnes novada pašvaldību un Vastselīnas pagasta pašvaldību noslēgts sadarbības līgums, kas paredz, ka pašvaldības sadarbosies vairākos virzienos, piemēram, transporta infrastruktūra, informāciju tehnoloģijas un sakari, komunālās saimniecības attīstība, pieredzes apmaiņa pašvaldību darbības efektivitātes un darbinieku kapacitātes paaugstināšanā, izglītība un kultūra, jaunu tūrisma produktu izstrāde, informatīvo materiālu sagatavošana un izplatīšana, līdzdalība izstādēs un gadatirgos, atbalsts neformālo organizāciju sadarbības veidošanai, vides aizsardzība, ekoloģijas izpētes jautājumi.
Tāpat pašvaldības sadarbosies kopīgu pierobežas sadarbības stratēģiju izstrādē vietējām pašvaldībām ekonomiskā un sociālā progresa sasniegšanai, veicinās savstarpējās sadarbības saskaņotu organizēšanu labvēlīgu apstākļu radīšanai, kontaktu veidošanai starp cilvēkiem un organizācijām. Alūksnes pilsētas domes un Vastselīnas pašvaldības sadarbība veiksmīgi īstenojās Baltijas jūras reģiona INTERREG III B Kaimiņattiecību programmas INTERREG IIIA Ziemeļu prioritātes no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem līdzfinansētā projekta „Kultūras un vēsturiskais mantojums ilgtspējīgai sociālai un ekonomiskai attīstībai cietokšņu trijstūra apvidū Alūksne – Vastselīna – Izborska” ietvaros, kad 2007.gadā Alūksnē tika renovēts koka tilts uz Pilssalu.

Pleskava (Krievija)
www.pskov.ruAlūksnes pilsētas dome sadarbojas ar Pleskavas tūrisma attīstības centru. 2007.gadā Alūksnes pilsētas svētku ietvaros centra pārstāvji viesojās Alūksnē un tika parakstīta vienošanās par ekonomisko, kultūras un humanitāro sadarbību.
Savstarpējā sadarbība notikusi projektā „Kultūras un vēsturiskais mantojums ilgtspējīgai sociālai un ekonomiskai attīstībai cietokšņu trijstūra apvidū Alūksne – Vastselīna - Izborska” ar Pleskavas tūrisma attīstības centru.
Ar Pleskavas municipālo izglītības iestādi „Bērnu mākslas skola” un Pleskavas apgabala bērnu un jauniešu centru „Raduga” sadarbība notikusi Baltijas jūras reģiona INTERREG III B Kaimiņattiecību programmas INTERREG IIIA Ziemeļu prioritātes no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem līdzfinansētā projekta „Starptautisku jauniešu nometņu organizēšana pierobežas reģionu jauniešiem” ietvaros.
Ar Pleskavas apgabala Tautas mākslas centru Alūksne sadarbojusies Baltijas jūras reģiona INTERREG III B Kaimiņattiecību programmas INTERREG IIIA Ziemeļu prioritātes no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem līdzfinansētā projekta „Kultūras integrācija Eiropas Savienības jaunajā pierobežā” ietvaros.
Ar Pleskavas muzeju – rezervātu (http://museum-izborsk.ru/) notikusi sadarbība Baltijas jūras reģiona INTERREG III B Kaimiņattiecību programmas INTERREG IIIA Ziemeļu prioritātes no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem līdzfinansētā projekta „Muzeju pārrobežu sadarbības veicināšana kopējā vēsturiskā mantojuma izmantošanā” ietvaros, bet ar Izborskas muzeju - rezervātu Alūksnes pašvaldība sadarbojās bijusi „Kultūras un vēsturiskais mantojums ilgtspējīgais sociālai un ekonomiskai attīstībai cietokšņu trijstūra apvidū Alūksne – Vastselīna - Izborska” laikā.

Pečoru rajons (Krievijas Federācija)2010.gada 31.jūlijā starp Alūksnes novada pašvaldību un Pleskavas apgabala Pečoru rajonu noslēgts sadarbības līgums, kas paredz, ka pašvaldības sadarbosies vairākos virzienos, piemēram, transporta infrastruktūra, informāciju tehnoloģijas un sakari, komunālās saimniecības attīstība, pieredzes apmaiņa pašvaldību darbības efektivitātes un darbinieku kapacitātes paaugstināšanā, izglītība un kultūra, jaunu tūrisma produktu izstrāde, informatīvo materiālu sagatavošana un izplatīšana, līdzdalība izstādēs un gadatirgos, atbalsts neformālo organizāciju sadarbības veidošanai, vides aizsardzība, ekoloģijas izpētes jautājumi.
Tāpat pašvaldības sadarbosies kopīgu pierobežas sadarbības stratēģiju izstrādē vietējām pašvaldībām ekonomiskā un sociālā progresa sasniegšanai, veicinās savstarpējās sadarbības saskaņotu organizēšanu labvēlīgu apstākļu radīšanai, kontaktu veidošanai starp cilvēkiem un organizācijām.

Rõuge (Igaunija)
www.rauge.ee2010.gada 31.jūlijā starp Alūksnes novada pašvaldību un Rõuges pagasta pašvaldību noslēgts sadarbības līgums, kas paredz, ka pašvaldības sadarbosies vairākos virzienos, piemēram, transporta infrastruktūra, informāciju tehnoloģijas un sakari, komunālās saimniecības attīstība, pieredzes apmaiņa pašvaldību darbības efektivitātes un darbinieku kapacitātes paaugstināšanā, izglītība un kultūra, jaunu tūrisma produktu izstrāde, informatīvo materiālu sagatavošana un izplatīšana, līdzdalība izstādēs un gadatirgos, atbalsts neformālo organizāciju sadarbības veidošanai, vides aizsardzība, ekoloģijas izpētes jautājumi.
Tāpat pašvaldības sadarbosies kopīgu pierobežas sadarbības stratēģiju izstrādē vietējām pašvaldībām ekonomiskā un sociālā progresa sasniegšanai, veicinās savstarpējās sadarbības saskaņotu organizēšanu labvēlīgu apstākļu radīšanai, kontaktu veidošanai starp cilvēkiem un organizācijām.

Pēdējās izmaiņas:
13-08-2015 15:03
Jaunākās ziņas
Aprīlis 2017
P O T C P S Sv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Eiro kalkulators


baneris

Alternative content

Alternative contentbaneris

baneris

baneris


banerisContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


banerisbaneris

baneris

baneris

baneris

baneris

baneris

baneris