http://www.aluksne.lv/
 | LAT | ENG | EST | RUS |
Novads Ziņas par pašvaldību Pašvaldības iestādes Kontakti Pakalpojumi Projekti Pašvaldības iepirkumi Izsoles Normatīvie akti un dokumenti "Alūksnes Novada Vēstis" Publikācijas un statistika Vakances Eiropas Savienība Sabiedrība Uzņēmējdarbība Konkursi Jauniešiem Zaļā gaisma Dzīvnieku patversme Saites Ziņu arhīvs

Lai pieteiktos jaunākajām ziņām, ievadiet savu e-pastuKultūras iestādes

Tautas, kultūras un saieta nami

Iestāde Kontakti Adrese
Alūksnes Kultūras centrs Direktore: Sanita Bērziņa
Tālruņi: 64322105,26590320 (direktore);
64322834 , 29418718 (metodiķe);
64322833 (dežurants; fakss)
e-pasts: sanita.berzina@aluksne.lv
kulturascentrs@aluksne.lv
Brūža iela 7, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Alsviķu kultūras nams Vadītāja: Marina Ramane
Tālrunis: 28330421 (LMT)
e-pasts: kn.alsviki@aluksne.lv
Kultūras nams, Alsviķi,
Alūksnes novads,
LV-4333
Annas kultūras nams Vadītāja: Vizma Reimandova
Tālrunis: 29351138
e-pasts: kn.anna@aluksne.lv
Tautas nams, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads,
LV-4341
SKIM centrs „Dailes” Vadītāja: Jolanta Kazaine
Tālrunis: 26523025
e-pasts: tn.ilzene@aluksne.lv
„Dailes”, Jaunzemi, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads,
LV-4344
Kolberģa tautas nams Vadītāja: Rudīte Simanoviča
Tālrunis: 64354097, 26657373
e-pasts: tn.kolbergis@aluksne.lv
„Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350
Jaunannas tautas nams Vadītāja: Iveta Baltā - Vanaga
Tālrunis: 28366016
e-pasts: tn.jaunanna@aluksne.lv
„Zīles”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Jaunlaicenes tautas nams Vadītāja: Māra Svārupe
Tālruņi: 64354977; 29123994
e-pasts: tn.jaunlaicene@aluksne.lv
„Līgotņi”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads,
LV-4336
Liepnas tautas nams Vadītāja: Lienīte Zučika
Tālrunis: 29438300; 26889908
e-pasts: tn.liepna@aluksne.lv
Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV-4354
Malienas tautas nams

Vadītāja: Aivita Ezeriņa
Tālrunis: 64354303, 25660081;
e-pasts: tn.maliena@aluksne.lv

„Brenci”, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV-4359
Mālupes Saieta nams Vadītāja: Iveta Zvejniece
Tālrunis: 26585594
e-pasts: sn.malupe@aluksne.lv
„Austriņi”, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358
Mārkalnes tautas nams Vadītāja: Astra Strazda
Tālrunis: 26544098
e-pasts: tn.markalne@aluksne.lv
„Pagastmāja”, Mārkalne,
Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4351
Māriņkalna tautas nams Vadītāja: Inta Tolstiha
Tālrunis: 26413370
e-pasts: tn.marinkalns@aluksne.lv
„Līksmes”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV-4332
Pededzes tautas nams Vadītāja: Tatjana Steklova
Tālrunis: 29176039
e-pasts: tn.pededze@aluksne.lv
„Krustceles”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads,
LV-4352
Veclaicenes tautas nams Vadītāja: Maija Rozīte
Tālruņi: 64329020, 26468307; 26633547
e-pasts: tn.veclaicene@aluksne.lv
„Vaiņaģi”, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4335
Zeltiņu tautas nams Vadītāja: Gunita Paleja
Tālrunis: 29492284
e-pasts: tn.zeltini@aluksne.lv
„Pagastmāja”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345


Bibliotēkas

Iestāde Kontakti Adrese
Alūksnes pilsētas bibliotēka

Direktore: Iveta Ozoliņa
Tālruņi: 64322179 (direktore);
64322197 (lasītava, abonements, interneta pieejas punkts);
64322196 (bērnu literatūras nodaļa)
64322178 (metodiķe, KAN)
e-pasts: biblioteka@aluksne.lv;

biblioteka.info@aluksne.lv (lasītājiem)

Lielā Ezera iela 24, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Alsviķu bibliotēka Vadītāja: Sarmīte Meļķe
Tālrunis: 26371358
e-pasts: bibl.alsviki@aluksne.lv 
http://www.biblioteka.lv/libraries/alsviku--biblioteka/default.aspx
Kultūras nams, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333
Annas bibliotēka Vadītāja: Ina Balaņuka
Tālrunis: 64354221
e-pasts: bibl.anna@aluksne.lv

http://biblioteka.lv/libraries/annas-biblioteka/default.aspx

Tautas nams, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Bejas bibliotēka Vadītāja: Mudīte Rusakova
Tālrunis: 64354401
e-pasts: bibl.beja@aluksne.lv

http://www.biblioteka.lv/libraries/jaunaluksnes-pagasta-bejas-biblioteka/default.aspx

„Bejas skola”, Beja, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350
Ilzenes bibliotēka Vadītāja: Benita Kokarēviča
Tālrunis: 64354583
e-pasts: bibl.ilzene@aluksne.lv

http://www.biblioteka.lv/libraries/ilzenes-biblioteka/default.aspx

„Jaunozoli”, Ilzene, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4344
Jaunalūksnes bibliotēka Vadītāja: Ieva Zakarīte
Tālrunis: 64354064
e-pasts: bibl.kolbergis@aluksne.lv

http://www.biblioteka.lv/libraries/jaunaluksnes-biblioteka/default.aspx

„Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350
Jaunannas bibliotēka Vadītāja: Velga Ločmele
Tālrunis: 64381668
e-pasts: bibl.jaunanna@aluksne.lv

http://www.biblioteka.lv/libraries/jaunannas-biblioteka/default.aspx

„Meijeri” Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Jaunlaicenes bibliotēka Vadītāja: Iveta Šķepaste
Tālrunis: 64354977
e-pasts: bibl.jaunlaicene@aluksne.lv

http://www.biblioteka.lv/libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/default.aspx

„Lazdiņas”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336
Kalncempju bibliotēka Vadītāja: Dina Ozola
Tālrunis: 64381644
e-pasts: bibl.kalncempji@aluksne.lv

http://www.biblioteka.lv/libraries/kalncempju-biblioteka/default.aspx

„Cempji 2”, Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads, LV-4342
Liepnas bibliotēka Vadītāja: Inese Paia
Tālrunis: 64329307
e-pasts: bibl.liepna@aluksne.lv

http://www.biblioteka.lv/libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/default.aspx

Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV-4354
Malienas bibliotēka Vadītāja: Daina Baltā
Tālrunis: 64354906
e-pasts: bibl.maliena@aluksne.lv

http://www.biblioteka.lv/libraries/malienas-biblioteka/default.aspx

„Brenci”, Brenci,
Malienas pagasts,
Alūksnes novads, LV-4359
Mālupes bibliotēka Vadītāja: Anita Gusta
Tālrunis: 64354900
e-pasts: bibl.malupe@aluksne.lv

http://www.biblioteka.lv/libraries/malupes-pagasta-biblioteka/default.aspx

„Austriņi”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358
Māriņkalna bibliotēka Vadītāja: Rudīte Jaunzema
Tālrunis: 64321685
e-pasts: bibl.marinkalns@aluksne.lv
http://www.biblioteka.lv/libraries/ziemera-pagasta-marinkalna-biblioteka/default.aspx
„Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts,
Alūksnes novads, LV-4332
Mārkalnes bibliotēka Vadītāja: Sanita Silirova
Tālrunis: 25662273
e-pasts: bibl.markalne@aluksne.lv

http://www.biblioteka.lv/libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/default.aspx

„Pūcītes”, Mārkalne,
Mārkalnes pagasts,
Alūksnes novads, LV-4351
Pededzes bibliotēka Vadītāja: Antoņina Girs
Tālrunis: 64324329
e-pasts: bibl.pededze@aluksne.lv

http://www.biblioteka.lv/libraries/pededzes-biblioteka/default.aspx

„Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352
Strautiņu bibliotēka Vadītāja: Svetlana Vēvere
Tālrunis: 64300829
e-pasts: bibl.strautini@aluksne.lv
http://www.biblioteka.lv/libraries/alsviku-pagasta-strautinu-biblioteka/default.aspx
„Zemenīte”, Strautiņi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Veclaicenes bibliotēka Vadītāja: Līga Pjuse
Tālrunis: 64329031
e-pasts: bibl.veclaicenes@aluksne.lv

http://www.biblioteka.lv/libraries/veclaicenes-pagasta-biblioteka/default.aspx

„Vaiņagi”, Veclaicenes pag., Alūksnes novads, LV-4335
Zeltiņu bibliotēka Vadītāja: Agita Žīgure
Tālrunis: 25745577
e-pasts: bibl.zeltini@aluksne.lv

http://www.biblioteka.lv/libraries/zeltinu-biblioteka/default.aspx

„Tērces-10”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345

Muzeji

Iestāde Kontakti Adrese
Alūksnes muzejs

Direktore: Diāna Pelaka
Tālruņi: 643 81321;
64381324 (krājums);
64381329 (bibliotēka)
e-pasts: muzejs@aluksne.lv;

muzejs.info@aluksne.lv

Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Bejas novadpētniecības centrs Pārzine: Jolanta Baldiņa
Tālrunis: 25664432
e-pasts: bejasmuzejs@aluksne.lv
„Bejas skola”, Beja, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350
Jaunlaicenes muižas muzejs Vadītāja: Sandra Jankovska
Tālruņi: 29356277
Tālr./fakss 64381146 (pagasta pārvaldē)
e-pasts: jaunlaicenesmuzejs@aluksne.lv
„Dravnieki”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads,
LV-4336
Pededzes pagasta muzejs Vadītāja: Inese Volšteine
Tālrunis: 29222818
e-pasts: pededzesmuzejs@aluksne.lv
„Internāts”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352
Veclaicenes pagasta muzejs Vadītāja: Maija Bleiferte
Tālrunis: 64329028; 29347398
e-pasts: veclaicenesmuzejs@aluksne.lv
„Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads,
LV-4335
Viktora Ķirpa Ates muzejs Vadītāja: Janita Šolina
Tālruņi: 25664436; 25563597
e-pasts: atesmuzejs@aluksne.lv
Juridiskā adrese:
„Cempji – 2”, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads,
LV-4342,
faktiskā adrese:
Ate, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Zeltiņu muzejs Vadītāja: Sandra Magaziņa
Tālrunis: 29499352
e-pasts: zeltinumuzejs@aluksne.lv
 


Pēdējās izmaiņas:
02-02-2017 11:46


Jaunākās ziņas
Septembris 2017
P O T C P S Sv
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 baneris

Alternative content
Alternative contentbaneris

baneris

baneris


banerisContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


banerisbaneris

baneris

baneris

baneris

baneris

baneris

baneris