http://www.aluksne.lv/Dokumenti par pašvaldības ielām un autoceļiem


Par Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtību

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS CEĻU UN IELU FONDA VIDĒJĀ (TRIJU GADU) TERMIŅA PLĀNS 2017. – 2019. GADAM

Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība
LĒMUMS      KĀRTĪBA

Alūksnes novada pašvaldības autoceļu saraksts ar noteiktam uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonām 
LĒMUMS      AUTOCEĻU SARAKSTS

Noteikumi Nr.6/2014 „Par Alūksnes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtību”