http://www.aluksne.lv/
 | LAT | ENG | EST | RUS |
Novads Ziņas par pašvaldību Pašvaldības iestādes Kontakti Pakalpojumi Projekti Pašvaldības iepirkumi Izsoles Normatīvie akti un dokumenti "Alūksnes Novada Vēstis" Publikācijas un statistika Vakances Eiropas Savienība Sabiedrība Uzņēmējdarbība Konkursi Jauniešiem Zaļā gaisma Dzīvnieku patversme Saites Ziņu arhīvs

Lai pieteiktos jaunākajām ziņām, ievadiet savu e-pastuVakances

 
  Malienas pirmsskolas izglītības iestāde ,,Mazputniņš”
  Reģistrācijas kods 90009902288

  aicina pieteikties darbā uz noteiktu laiku – apkures sezonu, kurinātājus darbam ar zemspiediena apkures katlu. 
  (2 vakances). Kurināmais - malka. Summētais darba laiks. Amatalga – 384 EUR par vienu darba slodzi.
  Prasības pretendentam:

  • Kurinātāja profesijas apguvi apliecinošs dokuments (oriģināls).
  • Pozitīva pieredze kurinātāja darbā, izpildot Latvijas Vides investīciju fonda atbalstītā projekta “Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai projekta īstenošanas vietā” prasības (Pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu no darba vietas, kurā projekta prasības izpildījis).
   • - Spēja patstāvīgi plānot darbu.
   • - Augsta atbildības sajūta.
   • - Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

    Pieteikuma vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu  (CV), kurinātāja apliecību, arodārsta atzinumu, apliecinājumu par iepriekšējā darba vietā realizētajā projektā noteiktā gāzu emisiju līmeņa sasniegšanu iesniegt Malienas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” vadītājai  Ieviņai Āboltiņai  līdz 2017.gada 27.septembrim, plkst.17.00  “Mazputniņā”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4359.
  Kontaktpersona: Ieviņa Āboltiņa, T 26327526.
   


  Alūksnes Kultūras centrs
  reģistrācijas kods 90000019295
  aicina pieteikties vakancei
  koncertmeistars
  Darba apraksts

  • Veikt koncertmeistara darbu Alūksnes Kultūras centra deju kolektīvu mēģinājumos

  Prasības kandidātiem

  • muzikālā izglītība
  • vēlama pieredze darbā ar Tautas kolektīviem
  • spēja strādāt komandā
  • augsta atbildības un pienākuma sajūta
  • labas komunikācijas un sadarbības prasmes

   Pieteikuma vēstuli, CV, divas kontaktpersonas atsauksmju iegūšanai, iesniegt līdz 2017.gada 28.septembra plkst.12:00 elektroniski sanita.berzina@aluksne.lv vai personīgi Alūksnes Kultūras centra administrācijā, Brūža ielā 7, Alūksnē.
   Kontaktpersona: Sanita BĒRZIŅA k.t.64322105; mob.t. 26590320.
     VECLAICENES PAGASTA PĀRVALDE (reģistrācijas kods  90009201924)
  adrese: “Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads
  aicina pieteikties darbā uz 2017./2018. gada apkures sezonu  2 kurinātājus darbam ar zemspiediena apkures katlu.
  Prasības pretendentam:
  - Kurinātāja profesiju apliecinošs dokuments (oriģināls).
  - Pieredze ar ekoloģiskajiem gāzu ģenerācijas siltūdens katliem.
  - Spēja patstāvīgi plānot darbu.
  - Augsta pienākuma un atbildības sajūta.
  - Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

  Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2017.gada 28. septembrim, plkst.10.00  var nosūtīt pa e-pastu veclaicene@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi – Veclaicenes pagasta pārvaldei, Vaiņagos”, Korneti, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4335.
  Kontaktpersona: Iveta Vārtukapteine, tālrunis:  64381299, vai mob. 29379590
   


  ZIEMERA PAGASTA PĀRVALDE (reģistrācijas kods 90009489910)
  adrese: “Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV-4332
  aicina pieteikties darbā uz 2017./2018. gada apkures sezonu 1 kurinātāju darbam ar GRANULU APKURES katlu Māriņkalna tautas namā
  Prasības pretendentam:
  - Kurinātāja profesiju apliecinošs dokuments (oriģināls).
  - Pieredze ar granulu apkures katliem.
  - Kurinātāja darba pieredze ne mazāka kā 2 sezonas.
  - Spēja patstāvīgi plānot darbu.
  - Augsta pienākuma un atbildības sajūta.
  - Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

  Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2017.gada 28. septembrim, plkst.10.00  var nosūtīt pa e-pastu ziemeri@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi – Ziemera pagasta pārvaldei, “Pagastmājā”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, LV-4332.
  Kontaktpersona: Iveta Vārtukapteine, tālrunis:  64381299, vai mob. 29379590
   


  ZIEMERA PAGASTA PĀRVALDE (reģistrācijas kods 90009489910)
  adrese: “Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV-4332
  aicina pieteikties darbā uz 2017./2018. gada apkures sezonu 2 kurinātājus darbam ar zemspiediena apkures katlu.
  Prasības pretendentam:
  - Kurinātāja profesiju apliecinošs dokuments (oriģināls).
  - Pieredze ar ekoloģiskajiem gāzu ģenerācijas siltūdens katliem.
  - Kurinātāja darba pieredze ne mazāka kā 2 sezonas.
  - Spēja patstāvīgi plānot darbu.
  - Augsta pienākuma un atbildības sajūta.
  - Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

  Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2017.gada 28. septembrim, plkst.10.00  var nosūtīt pa e-pastu ziemeri@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi – Ziemera pagasta pārvaldei, “Pagastmājā”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, LV-4332.
  Kontaktpersona: Iveta Vārtukapteine, tālrunis:  64381299, vai mob. 29379590
   


  ANNAS  pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90009200115
  aicina pieteikties 4 apkures (ar malku) katlu kurinātājus
  sezonas darbam
  Prasības pretendentam:
  • Atestācijas apliecība katlu iekārtu apkalpošanā;
  • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
  • Spēja pastāvīgi plānot darbu;
  • Augsta pienākuma un atbildības sajūta.

  Summētais darba laiks, amatalga 384 EUR par 1 darba slodzi.
  Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt  personīgi līdz 2017.gada 29.septembrim plkst.12.00  Annas pagasta pārvaldē - „Smiltīs”, Annas pagastā, Alūksnes novadā.
  Kontaktpersona: Vēsma ČUGUNOVA, tālr. 26375360
   
  Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde ,,Saulīte”
  Reģistrācijas kods 90009480396


  aicina pieteikties sezonas kurinātāju darbam ar zemspiediena apkures katlu uz noteiktu laiku
  (1 vakance). Kurināmais- malka. Amatalga – 384 EUR par vienu darba slodzi.
  Prasības pretendentam:
  1. Kurinātāja profesiju apliecinošs dokuments(oriģināls).
  2. Pieredze kurinātāja darbā vismaz 2 gadi.
  3. Kandidāta izvēlē tiek ņemta vērā darba pieredze iepriekš minētajā vai citā Alūksnes novada valsts vai pašvaldības iestādē.
  4. Prasme veikt sīkus remontdarbus.
  5. Spēja patstāvīgi plānot darbu.
  6. Augsta pienākuma un atbildības sajūta.
  7. Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

   Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu  (CV), kurinātāja apliecinošu dokumentu iesniegt līdz 2017.gada 28.septembrim, plkst.13.00 pa pastu vai nogādāt personīgi - Alsviķu PII ,,Saulīte’’, Alsviķi, Alsviķu pag.,  Alūksnes nov., LV -4333 vai pa e-pastu saulite@aluksne.lv

  Kontaktpersona: Evija KUBULNIECE, tālruņi  64354145 vai mob.29162206.
   


   


  Ziemeru pamatskola aicina pieteikties  4  kurinātājus sezonas darbam ar zemspiediena katlu uz apkures sezonu. Kurināmais – malka.   

  • Prasības:

   1. Kurinātāja profesiju apliecinošs dokuments (oriģināls).
   2. Kurinātāja darba pieredze ne mazāka kā 2 sezonas.
   3. Pieredze ar ekoloģiskajiem gāzu ģenerācijas siltūdens katliem.
   4. Kandidāta izvēlē tiek ņemta vērā darba pieredze iepriekšējā darba vietā. (Rekomendācija no iepriekšējām darba vietām).
   5. Spēja patstāvīgi plānot darbu.
   6. Pienākuma un atbildības sajūta.
   7. Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

   Amatalga – 384 EUR PAR 1 DARBA SLODZI.
   Pieteikumu rakstiska iesniegšana līdz 2017.gada 25.septembrim, plkst.12.00 Ziemeru pamatskolā, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā.
   Kontaktpersona: direktore Ilze Andronova, tālrunis: 64381298 vai mob.26630322.
     Malienas pagasta pārvalde (reģistrācijas kods 90009489874) aicina darbā uz noteiktu laiku no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 31.maijam amatierteātra “Pakāpiens” vadītāju uz 0.2 slodzi.

   

  • Pienākumi:
   - organizēt un vadīt amatierteātra darbu;

   • organizēt piedalīšanos teātra skatēs, pagasta pasākumos, novada svētkos;

   - nodrošināt amatierteātra komplektēšanu.

   Prasības:
   - prasme organizēt savu darbu;
   - prasme strādāt komandā;
   - labas saskarsmes iemaņas;

   • radoša, mākslinieciskā domāšana.

   Mēnešalga par noteikto slodzi tiek noteikta 86.00 EUR.
   Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Malienas pagasta pārvaldē, „Brenci”, Brencos, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4359 vai nosūtīt pa pastu, e-pastu maliena@aluksne.lv līdz 2017.gada 26.septembrim.
   Kontakttālrunis 64354278 vai mob.26426090.
     Malienas pagasta pārvalde (reģistrācijas kods 90009489874) aicina darbā uz noteiktu laiku no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 31.maijam jauktā vokālā ansambļa “Kvanto” vadītāju uz 0.2 slodzi.

   

  • Pienākumi:
   - organizēt un vadīt vokālā ansambļa darbu,
   - veikt vadītāja darbu mēģinājumos un pasākumos, programmu sagatavošanā;
   - nodrošināt vokālā ansambļa komplektēšanu.

   Prasības:
   - prasme organizēt savu darbu;
   - prasme strādāt komandā;
   - labas saskarsmes iemaņas.

   Mēnešalga par noteikto slodzi tiek noteikta 86.00 EUR.
   Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Malienas pagasta pārvaldē, „Brenci”, Brencos, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4359 vai nosūtīt pa pastu, e-pastu maliena@aluksne.lv līdz 2017.gada 26.septembrim.
   Kontakttālrunis 64354278 vai mob.26426090.
     Malienas pagasta pārvalde (reģistrācijas kods 90009489874) aicina darbā uz noteiktu laiku no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 31.maijam vidējās paaudzes deju kolektīva „Maliena” vadītāju uz 0.2 slodzi.

   

  • Pienākumi:
   - organizēt un vadīt deju kolektīva darbu,
   - veikt vadītāja darbu mēģinājumos un pasākumos, programmu sagatavošanā;
   - nodrošināt deju kolektīva komplektēšanu.

   Prasības:
   - prasme organizēt savu darbu;
   - prasme strādāt komandā;
   - labas saskarsmes iemaņas.
   Mēnešalga par noteikto slodzi tiek noteikta 86.00 EUR.

   Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Malienas pagasta pārvaldē, „Brenci”, Brencos, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4359 vai nosūtīt pa pastu, e-pastu maliena@aluksne.lv līdz 2017.gada 26.septembrim.
   Kontakttālrunis 64354278 vai mob.26426090.
   
  Malienas pagasta pārvalde (reģistrācijas kods 90009489874) aicina darbā uz
  2017./2018. gada apkures sezonu 2 kurinātājus darbam ar zemspiediena apkures katlu.   

  • Prasības:

   • vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
   • atbilstoša amata kvalifikācija;
   • pieredze kurinātāja darbā.

   Summētais darba laiks ar stundas algas likmi 2.2902 EUR.

   CV un amata kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Malienas pagasta pārvaldē, „Brenci”, Brencos, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4359 vai nosūtīt pa pastu, e-pastu maliena@aluksne.lv līdz 2017.gada 26.septembrim.
   Kontakttālrunis 64354278 vai mob.26426090.
      Alūksnes novada pašvaldības

   JAUNALŪKSNES PAGASTA PĀRVALDE (reģistrācijas kods      90009489889)

   aicina pieteikties darbā

   Jauktā kora kolektīva vadītāju uz 0.2 slodzi   

   Pienākumi:

   • organizēt un vadīt kora kolektīva darbu atbilstoši noteiktajām prasībām;
   • nodrošināt kora kolektīva komplektēšanu.

   Prasības pretendentiem:

   • pieredze kora  kolektīva vadīšanā;
   • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
   • - augsta atbildības sajūta.

   Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2017.gada 22.septembrim  nosūtīt pa e-pastu jaunaluksne@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi  Jaunalūksnes pagasta pārvaldē, „Dālderos”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4350

   Kontakttelefons:  25775584
      Alūksnes novada pašvaldības

   JAUNALŪKSNES PAGASTA PĀRVALDE

   (reģistrācijas kods      90009489889)

   aicina pieteikties darbā

   Bejas dramatiskā  kolektīva vadītāju uz 0.2 slodzi   

   Pienākumi:

   • organizēt un vadīt dramatiskā kolektīva darbu atbilstoši noteiktajām prasībām;
   • nodrošināt kolektīva komplektēšanu.

   Prasības pretendentiem:

   • pieredze dramatiskā kolektīva vadīšanā;
   • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
   • augsta atbildības sajūta.

   Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2017.gada 22.septembrim nosūtīt pa e-pastu jaunaluksne@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi  Jaunalūksnes pagasta pārvaldē, „Dālderos”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4350

   Kontakttelefons:  25775584
   
   Alūksnes novada pašvaldības

   JAUNALŪKSNES PAGASTA PĀRVALDE

   (reģistrācijas kods      90009489889)

   aicina pieteikties darbā

   Kolberģa dramatiskā  kolektīva vadītāju uz 0.2 slodzi
   Pienākumi:

   • organizēt un vadīt dramatiskā kolektīva darbu atbilstoši noteiktajām prasībām;
   • nodrošināt kolektīva komplektēšanu.

    

   Prasības pretendentiem:

   • pieredze dramatiskā kolektīva vadīšanā;
   • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
   • augsta atbildības sajūta.

    

   Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2017.gada 22.septembrim nosūtīt pa e-pastu jaunaluksne@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi Jaunalūksnes pagasta pārvaldē, „Dālderos”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4350

   Kontakttelefons: 25775584
      Alūksnes novada pašvaldības

   JAUNALŪKSNES PAGASTA PĀRVALDE

   (reģistrācijas kods      90009489889) aicina pieteikties darbā

   bērnu muzikālā kolektīva vadītāju uz 0.2 slodzi   


  Pienākumi:

  • organizēt un vadīt bērnu kolektīvu atbilstoši noteiktajām prasībām;
  • nodrošināt kolektīva komplektēšanu.

   Prasības pretendentiem:
   • pieredze bērnu  kolektīva vadīšanā;
   • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
   • augsta atbildības sajūta.

   Pieteikuma vēstuli,  CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2017.gada 22.septembrim nosūtīt pa e-pastu jaunaluksne@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi Jaunalūksnes pagasta pārvaldē, „Dālderos”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4350

   Kontakttelefons: 25775584
      Alūksnes novada pašvaldības
   JAUNALŪKSNES PAGASTA PĀRVALDE
   (reģistrācijas kods 90009489889) aicina pieteikties darbā
   Vidējās paaudzes deju kolektīva “Beja” vadītāju uz 0.2 slodzi   

   

    

    

   Pienākumi:

   • organizēt un vadīt deju kolektīva darbu atbilstoši noteiktajām prasībām;
   • nodrošināt deju kolektīva komplektēšanu.

    

   Prasības pretendentiem:

   • pieredze deju kolektīva vadīšanā;
   • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
   • augsta atbildības sajūta.

    

   Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2017.gada 22.septembrim  nosūtīt pa e-pastu jaunaluksne@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi  Jaunalūksnes pagasta pārvaldē, „Dālderos”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4350
   Kontakttelefons:   25775584
   
   Alūksnes novada pašvaldības
   JAUNALŪKSNES PAGASTA PĀRVALDE
   (reģistrācijas kods 90009489889) aicina pieteikties darbā
   Vidējās paaudzes deju kolektīva “Kolberģis” vadītāju uz 0.2 slodzi   

   

    

    

   Pienākumi:

   • organizēt un vadīt deju kolektīva darbu atbilstoši noteiktajām prasībām;
   • nodrošināt deju kolektīva komplektēšanu.

    

   Prasības pretendentiem:

   • pieredze deju kolektīva vadīšanā;
   • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
   • augsta atbildības sajūta.

    

   Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2017.gada 22.septembrim  nosūtīt pa e-pastu jaunaluksne@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi  Jaunalūksnes pagasta pārvaldē, „Dālderos”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4350
   Kontakttelefons:   25775584
      Alūksnes novada pašvaldības
   JAUNALŪKSNES PAGASTA PĀRVALDE
   (reģistrācijas kods 90009489889) aicina pieteikties darbā
   Vidējās paaudzes deju kolektīva “Kolberģis” vadītāju uz 0.2 slodzi   

   

    

    

   Pienākumi:

   • organizēt un vadīt deju kolektīva darbu atbilstoši noteiktajām prasībām;
   • nodrošināt deju kolektīva komplektēšanu.

    

   Prasības pretendentiem:

   • pieredze deju kolektīva vadīšanā;
   • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
   • augsta atbildības sajūta.

    

   Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2017.gada 22.septembrim  nosūtīt pa e-pastu jaunaluksne@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi  Jaunalūksnes pagasta pārvaldē, „Dālderos”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4350
   Kontakttelefons:   25775584
   


 Pēdējās izmaiņas:
19-09-2017 13:34


Jaunākās ziņas
Septembris 2017
P O T C P S Sv
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 baneris

Alternative content
Alternative contentbaneris

baneris

baneris


banerisContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


banerisbaneris

baneris

baneris

baneris

baneris

baneris

baneris