http://www.aluksne.lv/
 | LAT | ENG | EST | RUS |
Novads Ziņas par pašvaldību Pašvaldības iestādes Kontakti Pakalpojumi Projekti Pašvaldības iepirkumi Izsoles Normatīvie akti un dokumenti "Alūksnes Novada Vēstis" Publikācijas un statistika Vakances Eiropas Savienība Sabiedrība Uzņēmējdarbība Konkursi Jauniešiem Zaļā gaisma Dzīvnieku patversme Saites Ziņu arhīvs

Lai pieteiktos jaunākajām ziņām, ievadiet savu e-pastuVakances

    Bejas pamatskola (reģ.nr. 90009480019)
   aicina pieteikties darbā uz vakanto
   VIRTUVES VADĪTĀJA amatu
   (1 slodze uz NENOTEIKTU laiku)


   

   

    

    

    

   Prasības pretendentam:

   • profesionālā pavāra izglītība;
   • zināšanas par sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu darbības pamatprincipiem;
   • labas prasmes darbā ar datoru;
   • teicamas darba plānošanas prasmes un spēja veikt darbu patstāvīgi;
   • pozitīva attieksme pret veicamo darbu;
   • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
   • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes

   Galvenie amata pienākumi:

   • organizēt un nodrošināt ēdiena gatavošanu pirmsskolas un skolas vecuma bērniem;
   • izstrādāt ēdienkartes atbilstoši izglītojamo vecumam;
   • izstrādāt ēdienu tehnoloģiskās kartes;
   • ēdināšanas atskaišu un dokumentu kārtošana;
   • virtuves uzturēšana tīrībā un kārtībā.

   Izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2017.gada 25.augustam, plkst.12.00 Bejas pamatskolā, Jaunalūksnes pag., Alūksnes novadā personīgi vai pa pastu, vai e-pastā:skola.beja@aluksne.lv
   Kontaktpersona: Silvija Aizupe, tālr. 64354442 vai mob.25664429.

      Bejas pamatskola (reģ.nr. 90009480019)
   aicina pieteikties darbā uz vakanto
   PAVĀRA amatu
   (1 slodze uz NENOTEIKTU laiku)
   

   

    

    

   Darba pienākumi:

   • ēdiena gatavošana pirmsskolas un skolas vecuma bērniem;
   • telpu uzturēšana tīrībā un kārtībā.

   Prasības pretendentam:

   • pavāra izglītību apliecinošs dokuments;
   • spēja veikt darbu patstāvīgi;
   • pozitīva attieksme pret veicamo darbu;
   • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
   • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes

   Izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2017.gada 25.augustam, plkst.12.00 Bejas pamatskolā, Jaunalūksnes pag., Alūksnes novadā personīgi vai pa pastu, vai e-pastā:skola.beja@aluksne.lv
   Kontaktpersona: Silvija Aizupe, tālr. 64354442 vai mob.25664429.

      Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „SPRĪDĪTIS”
   Reģistrācijas kods 90000019327
     aicina pieteikties uz noteiktu laiku darbā  par
   APKOPĒJU
   

   

    

   Galvenie darba pienākumi:
   atbild par telpu tīrību un nodrošina higiēnas prasības Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „SPRĪDĪTIS”   Prasības pretendentam:

   • pamatizglītība, vispārējā vidējā, vidējā profesionālā izglītība;
   • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
   • teicamas darba plānošanas prasmes un spēja veikt darbu patstāvīgi;
   • spēja strādāt gan individuāli, gan komandā;
   • pozitīva attieksme pret veicamo darbu;
   • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
   • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes.


   Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, norādot 2 kontaktinformācijas rekomendāciju iegūšanai, izglītības un profesionālās darbības aprakstu  (CV), iesniegt līdz 2017.gada 24.augustam plkst.13:00, nosūtot pa pastu, e-pastu spriditis@aluksne.lv vai personīgi Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „SPRĪDĪTIS”, Raiņa bulvārī 5, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV – 4301.
   Kontaktpersona: Anta APINE, mob.t.22043901.

      Jaunlaicenes PAGASTA PĀRVALDE
   (reģistrācijas kods 90009489925)
   aicina pieteikties 1 kurinātāju darbam ar zemspiediena apkures katlu.
    kurināmais-malka (uz noteiktu laiku)
   

   

    

   Prasības pretendentam:
   - Atbilstoša amata kvalifikācija.
   - Pieredze ar ekoloģiskajiem gāzu ģenerācijas siltūdens katliem.
   - Kurinātāja darba pieredze ne mazāka kā 2 sezonas.
   - Spēja patstāvīgi plānot darbu.
   - Augsta pienākuma un atbildības sajūta.
   - Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

   Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2017.gada 15. augustam, plkst.10.00  var nosūtīt pa e-pastu jaunlaicene@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi –Jaunlaicenes pagasta pārvaldei, „Ezerrozes”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4336.
   Kontaktpersona: Iveta Vārtukapteine, tālrunis:  64381299, vai mob. 29379590

   


   Jaunlaicenes pamatskola (Reģ. Nr. 4412900918)
   aicina darbā sākumskolas skolotāju  uz nepilnu slodzi, 17 kontaktstundām
   

   

    

    

   Prasības pretendentam:

         • MK noteikumos noteikta amatam atbilstoša izglītība un tālākizglītība;
         • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
         • spēja pastāvīgi plānot darbu;
         • augsta atbildības sajūta;
         • vēlama spēja mācīt angļu valodu 1.-4.klasē.

   Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2017. gada 25. augustam plkst. 14.00 Jaunlaicenes pamatskolā, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4336, sūtīt pa pastu vai e-pastu skola.jaunlaicene@aluksne.v
   Kontaktpersona: Daiga Birkenberga, +371 26136571


      Alūksnes Kultūras centrs
   reģistrācijas kods 90000019295
   aicina pieteikties vakancei
   bērnu un jauniešu vokālo ansambļu vadītājs


   

   

    

   Darba apraksts

   • Organizēt un vadīt bērnu un jauniešu vokālo ansambļu darbu

   Prasības kandidātiem

   • augstākā izglītība, vēlams muzikālā
   • pieredze darbā ar bērnu un jauniešu vokālajiem ansambļiem
   • spēja strādāt komandā
   • augsta atbildības un pienākuma sajūta
   • rūpība un izpildījuma precizitāte
   • labas komunikācijas un sadarbības prasmes
   • spēja pastāvīgi plānot darbu

   Pieteikuma vēstuli, CV, divas kontaktpersonas atsauksmju iegūšanai, iesniegt līdz 2017.gada 15.augusta plkst.12:00 elektroniski sanita.berzina@aluksne.lv vai personīgi Alūksnes Kultūras centra administrācijā, Brūža ielā 7, Alūksnē.

   Kontaktpersona: Sanita BĒRZIŅA k.t.64322105; mob.t. 26590320.

      Alūksnes Kultūras centrs
   reģistrācijas kods 90000019295
   aicina pieteikties vakancei
   APKOPĒJS
   

   

   Darba apraksts

    


   

  • uzkopj un uztur kārtībā Alūksnes Kultūras centra telpas intensīva sabiedriska apmeklējuma vidē

  Prasības kandidātiem

  • vispārējā vidējā izglītība
  • spēja strādāt komandā
  • augsta atbildības un pienākuma sajūta
  • rūpība un izpildījuma precizitāte
  • labas komunikācijas un sadarbības prasmes
  • spēja patstāvīgi plānot darbu

   Pieteikuma vēstuli, CV, divas kontaktpersonas atsauksmju iegūšanai, iesniegt līdz 2017.gada 25.augustam plkst.12:00 elektroniski sanita.berzina@aluksne.lv vai personīgi Alūksnes Kultūras centra administrācijā, Brūža ielā 7, Alūksnē.
   Kontaktpersona: Sanita BĒRZIŅA k.t.64322105; mob.t. 26590320.


   VECLAICENES PAGASTA PĀRVALDE (reģistrācijas kods  90009201924)
   adrese: “Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads
   aicina pieteikties uz vakanto apkopēja amatu   

   


  Prasības pretendentam:

  • Pamatizglītība/vispārējā vidējā/profesionālā izglītība;
  • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes; spēja patstāvīgi plānot darbu; augsta atbildības sajūta;
  • Spēja strādāt gan individuāli, gan komandā un veikt darbu patstāvīgi, precīzi, ar iniciatīvu un augstu atbildības sajūtu.

  Darba pienākumos ietilpst:

  • telpu un teritorijas uzkopšana;
  • sniega tīrīšana ziemā, zāles pļausāna vasarā,
  • puķu dobju kopšana.
  • piedalās pagasta organizētos pasākumos.

  Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2017.gada 24. augustam, plkst.10.00 var nosūtīt pa e-pastu veclaicene@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi – Veclaicenes pagasta pārvaldei, Vaiņagos”, Korneti, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4335.
  Kontaktpersona: Iveta Vārtukapteine, tālrunis:  64381299, vai mob. 29379590        Liepnas  vidusskola (Reģ. Nr. 4413900902) aicina darbā angļu valodas skolotāju  uz nepilnu slodzi, 16 kontaktstundām.


        

        


        

       Prasības pretendentam:

       • MK noteikumos noteikta amatam atbilstoša izglītība un tālākizglītība;
       • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
       • spēja pastāvīgi plānot darbu;
       • augsta atbildības sajūta;
       • labas prasmes darbā ar datoru un citiem IT risinājumiem;
       • latviešu valodas prasmes līmenis - augstākā pakāpe.

       Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2017. gada 15. augustam plkst. 14.00 Liepnas vidusskolā, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4354 vai pa pastu.
       Kontaktpersona: Liene Stabinge, liene.stabinge@aluksne.lv, +371 2 6131191

              
 Pēdējās izmaiņas:
14-08-2017 13:32


Jaunākās ziņas
Augusts 2017
P O T C P S Sv
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 baneris

Alternative content
Alternative contentbaneris

baneris

baneris


banerisContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


banerisbaneris

baneris

baneris

baneris

baneris

baneris

baneris