http://www.aluksne.lv/Alūksnes novada dižkoki

Alūksnes novada dižkoki > Alsviķu pagasts

Alsviķu pagasts

N.
p.k.
Koku
suga
Atrašanās vieta Apkārtmērs m Augstums m Zaru vērsums
R/D/A/Z
Koordinātes Piezīmes
1. Ozols Breiči
(Liepkalns)
5,88 23,5 11/12/11/11 X 0677685
Y 0368749
 
2. Ozols Graudi
(Graumaļi)
4,42 17,5 10/9/4/6 X 0675276
Y 0368314
Puse koka atlūzusi
3. Kļava Vējiņi
(Lāstumiņi)
4,42 15 4/6/6/5 X 0674258
Y 0368306
Puse koka sausa
4. Blīgzna Jaunlaiviņas
(Grestes)
2,43 25,5 8/8/9/11 X 0674575
Y 0368168
 
5. Osis Veidiņi 3,78 24 7/9/9/8 X 0671972
Y 0366809
 
6. Ozols Krīvi
(Krievi)
4,18 17,5 9/10/8/8 X 0671867
Y 0367550
150m no mājām
~Z virzienā
7. Ozols Traumaņi 4,08 24,5 9/11/13/7 X 0672409
Y 0365621
 
8. Ozols Taužas
4,38 25 12/14/9/8 X 0672742
Y 0366324
Apkrauts ar malku
9. Vīksna Lukini 5,11 17,5 7/7/13/10 X 0672120
Y 0365086
Pļavā
10. Vīksna Likini 4.59 22 9/8/8/10 X 0672119
Y 0365010
Ceļa malā
Daudz sausu zaru
11. Kļava Lukini 4,20 27,5 6/4/11/9 X 0672212
Y 0365093
Ceļa malā
12. Ozols Lūri 4,47 26,5 11/13/7/10 X 0672510
Y 0365060
Pie veca pagraba iežogojumā
13. Kļava Lūri 3,53 27 8/10/8/5 X 0672519
Y 0365087
 
14. Liepa Bormaņi Atpūtas) 4,15 25 8/12/6/10 X 0673806
Y 0363049
Vairāki dobumi
15. Liepa Bormaņi (Atpūtas) 4,14 26 8/7/8/10 X 0673795
Y 0363057
Izlūzis zars
16. Ozols Luki 5,11 28 13/14/15/15 X 0676849
Y 0363716
 
17. Liepa Nēķenes muiža 4,30 32 7/9/7/10 X 0677156
Y 0364761
Caurs vidus
18. Osis Druviņas-1
(Nēķene)
4,09 9
zaļās daļas h
3/7/5/1 X 0677270
Y 0365119
Sausa puse koka un visa galotne
19. Priede Stūrīši 3,81 14,5 6/5/7/4 X 0676685
Y 0365384
Gandrīz viss koks sauss
20. Baltais vītols Alieši 4,68 18 4/8/12/8 X 0677796
Y 0366841
Ceļa malā
Sausi zari