http://www.aluksne.lv/Alūksnes novada dižkoki

Alūksnes novada dižkoki > Alūksnes pilsēta

Alūksnes pilsēta

N.
p.k.
Koku
suga
Atrašanās vieta Apkārtmērs m Augstums m Zaru vērsums
R/D/A/Z
Koordinātes Piezīmes
1. Ozols Muižas parks, netālu no „Lujāna pilsdrupu” D sienas 4,78 27 13/10/11/12 X 0683376
Y 0368707
Sausi zari, lapegli nogriezt
2. Ozols Muižas parks,uz Z no  Brāļu kapiem 5,15 26 7/10/9/8 X 0683442
Y 0368641
Trupe stumbra pamatnē
3. Ozols Muižas parks, uz A no Brāļu kapiem 4,46 29 12/10/10/9 X 0683472
Y 0368634
 
4. Ozols Muižas parks uz Z no Lauvu kluba soliņa 4,36 26 10/12/7/9 X 0683505
Y 0368674
Lieli sausi zari
5. Osis Muižas parks, parka ZA stūris, celiņa malā 5,03 29 7/14/9/5 X 0684239
Y 0368970
Stumbrs sadalās divos lielos zaros
6. Veimuta priede Muižas parks, meža masīvā blakus lielajai vizūrai 3,19 37 6/9/6/5 X 0683975
Y 0368884
Labā stāvoklī
7. Melnalksnis Muižas parks, peldvieta „Vējiņš” 2,81 21 5/6/3/7 X 0683610
Y 0368881
Blakus ieva, nogriezt
8. Melnalksnis Muižas parks „Vējiņa” D stūris 3,00 16 6/7/5/7 X 0683691
Y 0368800
 
9. Melnalksnis Muižas parks, celiņa malā 2,83 17,5 6/9/6/7 X 0683602
Y 0368753
 
10. Melnalksnis Muižas parks, pļavā 2,70 27 5/2/6/10 X 0683577
Y 0368721
 
11. Ozols Muižas parks, pie celiņa  un grāvja uz Mīlestības saliņu 4,81 28 11/14/12/7 X 0683373
Y 0368803
 
12. Ozols Muižas parks, „Lujāna pilsdrupu” Z siena 4,59 25 5/12/10/5 X 0683350
Y 0368761
Daudz sausu zaru
13. Ozols Muižas parks, pie auto stāvlaukuma 4,27 26 10/15/10/6 X 0683313
Y 0368773
 
14. Melnalksnis Muižas parks, ezera krasts, pie grāvja 2,64 17 2/4/10/8 X 0683385
Y 0368826
Ļoti mitra vieta
15. Melnalksnis Muižas parks, uz Mīlestības saliņas 2,67 25 7/4/5/7 X 0683334
Y 0368829
 
16. Melnalksnis Pilssala D krasts 3,60 23 5/6/8/7 X 0683397
Y0369081
 
17. Melnalksnis Pilssala D krasts 3,79 24 5/7/3/7 X 0683389
Y0369081
 
18. Melnalksnis Pilssala D krasts 3,05 26 5/10/6/8 X 0683381
Y 0369082
 
19. Papele Alūksnes ezera krastā, starp Tautas namu un Mākslas skolu 5,90 25 9/14/11/10 X 0683230
Y 0368972
 
20. Baltais vītols Aiz Tautas nama, ejot uz Tīklu salu 5,40 (mērīts 1,15 m augstumā) 19 4/11/6/7 X 0683079
Y 0369018
Stumbrā trupe, sausi zari
21. Ozols Pretī ieejai Luterāņu baznīcā 4,30 25 13/15/16/14 X 0682993
Y 0368809
Ozols stādīts 1888.gadā
22. Liepa Pils iela 15, uz D no Mācītājmājas 4,08 25 8/9/7/8 X 0682574
Y 0368987
 
23. Osis Pils iela 15, aiz Mācītājmājas dīķa 4,13 27 10/12/15/8 X 0682712
Y 0369118
 
24. Ozols Pils iela 15, pie mācītājmājas 4,61 27 8/10/11/6 X 0682596
Y 0369044
Stādījis E.Gliks 1689.gadā
25. Ozols Pils iela 15, pie mācītājmājas 5,15 27 15/9/12/15 X 0682587
Y 0369056
Stādījis E.Gliks 1685.gadā
26. Osis Miera iela 10 4,00 27 9/7/7/12 X 0682870
Y 0369589
 
27. Osis Miera iela 19 3,95 (mērīts 1,2 m augstumā) 25 5/8/4/5 X 0683073
Y 0369687
 
28. Ozols Kanaviņu iela 7 5,44 19 7/9/6/6 X 0683556
Y 0368031
Daudz piepju uz stumbra
29. Ozols Latgales iela 11 5,49 25 7/14/7/1 X 0683568
Y 0368183
Satrupējis zars, kurā ieaudzis pīlādzis
30. Ozols Pretī Ozolu ielai 22 6,31 (mērīts 1 m augstumā) 23 12/14/11/8 X 0685666
Y 0369346
1,5 m augstumā stumbrs sadalījies 2 lielos zaros
31. Ozols Pleskavas iela 12 5,92 24 14/10/15/12 X 0685190
Y 0369438
 
32. Ozols Robežu iela 6 4,18 20 8/14/12/9 X 0686272
Y0369902