http://www.aluksne.lv/Alūksnes novada dižkoki

Alūksnes novada dižkoki > Annas pagasts

Annas pagasts

N.
p.k.
Koku
suga
Atrašanās vieta Apkārtmērs m Augstums m Zaru vērsums
R/D/A/Z
Koordinātes Piezīmes
1. Ozols Kadilas 4,12 22,5 10/12/10/8 X 0684679
Y 0361046
Nolauzts liels zars, rētas stumbrā
2. Ozols Zeltiņi 5,24 23 9/12/10/10 X 0684649
Y 0360825
Sakopta apkārtne ‘’+’’
3. Ozols Zeltiņi (starp Zeltiņiem un Vecannu) 4,35 17 9/10/8/9 X 0684487
Y 0360617
Gravas malā; blakus 3 kļavas
4. Liepa Šarpi-1
(~350m D virziens)
3,90 15 4/5/4/4 X 0680607
Y 0358975
Ieaugusi krūmos
5. Ozols Āmaņi-4
(~330m ZZA virz.)
4,41 23 9/11/8/7 X 0680784
Y 0357287
Pļavā- pudurī; apakšā ala
6. Liepa Otes muiža, tuvāk klētij 3,88 19 8/12/9/8 X 0676360
Y 0356632
 
7. Liepa Otes muiža, starp drupām un klēti 4,64 21 8/11/8/8 X 0676317
Y 0356612
Dalās 4 daļās