http://www.aluksne.lv/Alūksnes novada dižkoki

Alūksnes novada dižkoki > Ilzenes pagasts

Ilzenes pagasts

N.
p.k.
Koku
suga
Atrašanās vieta Apkārtmērs m Augstums m Zaru vērsums
R/D/A/Z
Koordinātes Piezīmes
1. Ozols Veczvirgzdiņi
(pret Zvirgzdiņiem, pāri ceļam)
4,60 17 9/8/10/11 X 0661095 Ieaudzis krūmos
2. Ozols Gutapuri,
uz DR ~280m no mājām
4,22 26 11/11/9/10 X 0658126
Y 0363314
~1,7m augstumā dalās 2 daļās
3. Priede Gailīši,
uz DA ~200m no mājām
2,92 32 4/4/3/3 X 0658012
Y 0364886
mežā
4. Osis Ilzenes muiža 3,52 27 8/11/7/8 X 0664074
Y 0363104
 
5. Liepa Ilzenes muiža 4,47 10 2/4/1/1 X 0664042
Y 0362972
Daļa koka un visa galotne nolūzusi
               
  Ozols - dižkoku kandidāts Mežrozes 3,94