http://www.aluksne.lv/Alūksnes novada dižkoki

Alūksnes novada dižkoki > Jaunalūksnes pagasts

Jaunalūksnes pagasts

N.
p.k.
Koku
suga
Atrašanās vieta Apkārtmērs m Augstums m Zaru vērsums
R/D/A/Z
Koordinātes Piezīmes
1. Ozols Palamas
(pie Karitāniem)
6,40 26 9/9/11/8 X 0687925
Y 0367201
Atlūzuši lieli zari; saknē alas; ieaudzis krūmos
2. Baltais vītols Jaunputrene 8,78 25 11/11/11/9 X 0694178
Y 0370236
~0,7m augstumā dalās 5 daļās
3. Osis Visikums
(ceļa malā)
4,10 21 7/8/10/7 X 0695612
Y 0372391
~1,6m augstumā dalās 2 daļās
4. Vīksna Akaviņas
(upes krastā)
4,72 22 5/7/6/5 X 0698684
Y 0374855
Vairāk kā pus koka nav- tukšs vidus
5. Ozols Ilgas, ~600m uz ZA no mājām 4,26 15 8/9/9/7 X 0693100
Y0373755
Pļavā; izlūzis milzīgs zars
6. Ozols Vēverkalni,
pie Nametkalna
5,56 14 7/10/8/6 X 0688393
Y 0373355
 
7. Blīgzna Supes 4,65 17 7/7/6/7 X 0690116
Y 0366886
Māju pagalmā dižkoka kandidāts- ozols-3,96m