http://www.aluksne.lv/Alūksnes novada dižkoki

Alūksnes novada dižkoki > Jaunlaicenes pagasts

Jaunlaicenes pagasts

N.
p.k.
Koku
suga
Atrašanās vieta Apkārtmērs m Augstums m Zaru vērsums
R/D/A/Z
Koordinātes Piezīmes
1. Ozols

Jaunlaicenes centrā, uz Z no autoostas

4,55 28 10/8/13/10 X 0671922
Y 0379753
 
2. Ozols

Parkā, uz R no pagasta pārvaldes ēkas

4,44 31 11/10/8/17 X 0671824
Y 0379720
Jāizgriež apkārtējie koki
3. Meln-alksnis

Parkā, pie dīķa ZR krasta

2,70 24 8/10/7/3 X 0671744
Y 0379733
 
4. Parastā liepa

Parkā, uz D no pagasta pārvaldes ēkas

3,70 30 9/10/13/7 X 0671850
Y 0379772
 
5. Osis

Parkā, pie ceļa, pāri skola

3,93 30 8/6/10/8 X 0671799
Y 0379670
Jānocērt vainagā ieaugusī goba
6. Meln-alksnis

Parkā, uz salas, pie tilta

2,53 26 6/5/8/8 X 0671659
Y 0379705
 
7. Meln-alksnis

Parkā, uz salas

2,65 30 4/7/5/6 X 0671656
Y 0379722
 
8. Osis

Parkā, dīķa ZA galā, pie upītes

3,54 33 10/8/3/3 X 0671580
Y 0379933
Koka vidus izdedzis
9. Ozols

Starp mājām „Gatves” un „Jāņkalni”

4,83 26 11/12/10/10 X 0671515
Y 0380469