http://www.aluksne.lv/Alūksnes novada dižkoki

Alūksnes novada dižkoki > Kalncempju pagasts

Kalncempju pagasts

N.
p.k.
Koku
suga
Atrašanās vieta Apkārtmērs m Augstums m Zaru vērsums
R/D/A/Z
Koordinātes Piezīmes
1. Ozols Ķelles-2
(~250m ZA virzienā)
4,42 18 13/9/7/8 X 0672212
Y 0357682
3 resni zari
2. Ozols Ķelles-2
(~330m ZA virz.)
5,05 21 10/4/4/6 X 0672258
Y 0357737
Nolūzuši 2 milzīgi zari
3. Ozols Nāzupi 4,22 20 8/9/8/7 X 0671747
Y 0357921
Ceļa malā
4. Bērzs Pūzupi
(~550m Klncempju virzienā)
3,70 20 6/10/8/11 X 0675930
Y 0359428
Ceļa malā