http://www.aluksne.lv/Alūksnes novada dižkoki

Alūksnes novada dižkoki > Liepnas pagasts

Liepnas pagasts

N.
p.k.
Koku
suga
Atrašanās vieta Apkārtmērs m Augstums m Zaru vērsums
R/D/A/Z
Koordinātes Piezīmes
1. Ozols Truļļeva, uz DR ~420m attālumā, pļavā 5,22 18 7/15/9/10 X 0704066
Y 0365382
Stumbrā dobums
2. Apse Kudinava, uz DR ~1,4km attālumā 4,56 25 7/9/8/7 X 0705062
Y 0365862
1,5m augstumā dalās divās daļās
3. Tūja Springuļi 1,54 11 3/4/3/3/ X 0708337
Y 0363767
Kokā pakārts maiss
4. Liepa Kalvene 3,79
(1m augstumā)
23,5 6/9/7/6 X 0707354
Y 0361583
1,4m augstumā dalās 2 daļās
5. Ozols Kalnāji 4,10 24 8/5/9/6 X 0707228
Y 0361546
Daži sausi zari
6. Ozols Kalnāji, uz A no mājām 4,20 23 8/12/8/7 X 070319
Y 0361520
Pie saknes ala
7. Ozols Rezgaļi, uz R no mājām 5,05 22,5 12/11/11/8 X 070342
Y 0361514
Daudz Spirejas saaugušas apkārt
8. Osis Rezgaļi, pie iebrauktuves 3,65 24 8/11/5/8 X 070511
Y 0361607
~1,6m augstumā dalās 2 daļās
9. Liepa Liepnas muiža 3,82 18 6/7/6/6 X 0708777
Y 036154
 
10. Ozols Laipiņi 4,60
(1m augstumā)
22,5 11/14/10/10 X 0711403
Y 0362526
 
11. Vīksna Prieduļeva-3 4,37 24 6/9/10/9 X 0711083
Y 0362375