http://www.aluksne.lv/Alūksnes novada dižkoki

Alūksnes novada dižkoki > Mārklanes pagasts

Mārkalnes pagasts

N.
p.k.
Koku
suga
Atrašanās vieta Apkārtmērs m Augstums m Zaru vērsums
R/D/A/Z
Koordinātes Piezīmes
1. Priede Krustojums uz Vuķiem 3,12 12 9/10/9/4 X 0690155
Y 0375353
Sauss zars