http://www.aluksne.lv/Alūksnes novada dižkoki

Alūksnes novada dižkoki > Pededzes pagasts

Pededzes pagasts

N.
p.k.
Koku
suga
Atrašanās vieta Apkārtmērs m Augstums m Zaru vērsums
R/D/A/Z
Koordinātes Piezīmes
1. Ozols Pūpoli (Pankuļi) 4,36
(mērīts 1m augstumā)
23 10/10/8/7 X 0700152
Y 0377367
Izlūzis zars
2. Liepa Bāliņi 3,78 25 4/10/5/7 X 0702185
Y 0381050
3 palielas sakņu atvases
3. Liepa Bāliņi 4,82 30 11/10/7/9 X 0702149
Y 0381056
1,8m augstumā dalās 3 stumbros
4. Ozols Grantiņi 4,65 21 7/9/11/8 X 0704219
Y 0378101
 
5. Ozols Tupicene
Starp veco staciju un ceļu
4,82 19 11/12/10/10 X 0706609
Y 0377150
 
6. Baltā apse Čistigi
100m no krustojuma
6,89
(mērīts 0,8m augstumā)
30 8/10/12/9 X 0709365
Y 0374777
1m augstumā dalās 2 zaros
7. Ozols Čistigi
Kļavas-2
5,13 23 11/13/14/11 X 0709868
Y 0375655
Stumbrs sadalījies 2 daļās, tukšs dobums
8. Osis Kūdupe, aiz noliktavas, pie ceļa 4,24 22 9/13/7/6 X 0705952
Y 0372501
 
9. Goba Kūdupe, aiz noliktavas, pie ceļa 5,25
(mērītas 0,8m augstumā)
25 5/8/8/5 X 0705959
Y 0372507
Dalās 2 kokos
10. Ozols Jaunā muiža pļavā 4,49 24 10/12/13/11 X 0706503
Y 0371737