http://www.aluksne.lv/Alūksnes novada dižkoki

Alūksnes novada dižkoki > Veclaicenes pagasts

Veclaicenes pagasts

N.
p.k.
Koku
suga
Atrašanās vieta Apkārtmērs m Augstums m Zaru vērsums
R/D/A/Z
Koordinātes Piezīmes
1. Ozols Mājvieta „Zālītes”, pagalms 4,41 22 8/8/8/10 X 0675847
Y 0384648
 
2. Ozols 200 m uz R no mājvietas „Zālītes” 5,08 26 12/12/12/10 X 0675701
Y 0384751
Koka serdē trupe, dobums
3. Kļava Pie mājām „Pauguri” 4.04 24 10/12/9/11 X 0675357
Y 0388025
 
4. Blīgzna Ceļa malā, aiz „Virsaišu” mājām 4,01 16 5/3/6/5 X 0672543
Y 0388930
Trupe
5. Ozols Aiz saimniecības ēkas, „Kalnapelšos” 4,00 23 12/11/11/10 X 0671066
Y 0387861
 
6. Tūja Mājas „Pelši” 1,68 13 3/3/3/5 X 0671206
Y 0387764
 
7. Kļava Mājas „Kalna Maģumi” pagalms 3,63 20 8/10/7/4 X 0672143
Y 0387705
Viens zars nolūzis
8. Ozols Ūz D aiz mājām „Kalna Maģumi” 4,85 35 16/10/8/12 X 0672123
Y 0387689
 
9. Mežābele Mājas „Kalna Maģumi” 1,50 7 5/4/3/4 X 0672181
Y 0387671
 
10. Mežābele Uz D no mājas „Maģumi” 2,70 14 4/6/4/3 X 0672040
Y 0387716
 
11 . Balzāma baltegle Mājvietas „Palpierkalni”, pie ceļa 1,65 25 3/3/3/3 X 0671398
Y 0385766