Alūksnes novada domes 28.03.2013. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

plkst.10.00, Mazajā zālē

1. Par nekustamā īpašuma „Alksnāji”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 005 0081 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

2. Par nekustamā īpašuma „Alksnāji”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 005 0123 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

3. Par nekustamā īpašuma „Arāji”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 002 0128 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

4. Par nekustamā īpašuma „Ādaži”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 001 0068 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

5. Par nekustamā īpašuma „Bāleliņi”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3668 005 0040 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

6. Par nekustamā īpašuma „Bāleliņi”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3668 005 0040 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

7. Par nekustamā īpašuma „Dauguļi”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 003 0001 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

8. Par nekustamā īpašuma „Demšāni”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 001 0070 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

9. Par nekustamā īpašuma „Dimanti”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 005 0014 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

10. Par nekustamā īpašuma „Grīvas 1”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 001 0027 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

11. Par nekustamā īpašuma „Ijabi 1”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 001 0069 sadales projekta apstiprināšanu. (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

12. Par nekustamā īpašuma „Jaundemšani”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 001 0028 sadales projekta apstiprināšanu. (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

13. Par nekustamā īpašuma „Jaunērgļi”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 005 0031 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

14. Par nekustamā īpašuma „Jaunzvaneri”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 005 0025 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

15. Par nekustamā īpašuma „Laužņi”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 002 0090 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

16. Par nekustamā īpašuma „Līģeri”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 003 0080 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

17. Par nekustamā īpašuma „Madaras 3”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 003 0221 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

18. Par nekustamā īpašuma „Melnūdri”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 005 0034 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

19. Par nekustamā īpašuma „Mežvidi”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 001 0079 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

20. Par nekustamā īpašuma „Pauguri”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 003 0196 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

21. Par nekustamā īpašuma „Pērkoņi 1”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 001 0026 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

22. Par nekustamā īpašuma „Pīrāgi”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 001 0117 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

23. Par nekustamā īpašuma „Pļevna”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 003 0101 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

24. Par nekustamā īpašuma „Purvāji”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 005 0008 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

25. Par nekustamā īpašuma „Robežnieki”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 002 0122 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

26. Par nekustamā īpašuma „Rožkalni”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 003 0185 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

27. Par nekustamā īpašuma „Rudzīši”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 002 0066 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

28. Par nekustamā īpašuma „Saulāji 1”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 002 0141 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

29. Par nekustamā īpašuma „Saulāji”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 002 0130 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

30. Par nekustamā īpašuma „Saulāji 1”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 003 0186 sadales projekta apstiprināšanu. (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

31. Par nekustamā īpašuma „Sene”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 003 0169 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

32. Par nekustamā īpašuma „Sene”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 005 0120 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

33. Par nekustamā īpašuma „Skujenieki”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 001 0067 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

34. Par nekustamā īpašuma „Šelehova”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 002 0051 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

35. Par nekustamā īpašuma „Upesmalas”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3668 005 0043 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

36. Par nekustamā īpašuma „Upesmalas”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3668 005 0043 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

37. Par nekustamā īpašuma „Vecais ceļš”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3668 005 0011 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

38. Par nekustamā īpašuma „Vecais ceļš” , Liepnas pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3668 005 0011 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

39. Par nekustamā īpašuma „Veczvaneri”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 005 0062 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

40. Par nekustamā īpašuma „Virši”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 002 0024 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

41. Par nekustamā īpašuma „Zemzari”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 002 0039 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

42. Par nekustamā īpašuma „Zīlītes”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 002 0087 sadales projekta apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

43. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Ābeļkalni”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

44. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Cīruļi”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

45. Par dzīvojamās mājas „Vaivari”, Strautiņos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.3 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojis A.UPĪTS).

46. Par dzīvojamās mājas „Vaivari”, Strautiņos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.13 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojis A.UPĪTS).

47. Par dzīvojamās mājas „Stari 1”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.4 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojis A.UPĪTS, nav izskatīts komitejās).

48. Par saistošo noteikumu Nr.6/2013 „Rakšanas darbu veikšanas kārtība Alūksnes novada teritorijā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi L.ŠĶEPASTE, saskaņojis A.UPĪTS).

49. Par saistošo noteikumu Nr.7/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.VĀRTUKAPTEINE, saskaņojušas T.STAFECKA, I.KALNIŅA un V.SILICKA).

50. Par grozījumiem Alūksnes novada bāriņtiesas nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi I.OZOLIŅA, saskaņojusi A.EGLE).

51. Par grozījumiem Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes ,,Saulīte” nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

52. Par grozījumiem Ilzenes pamatskolas nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi O.JĒĢERE, saskaņojušas G.KUPČA un I.KALNIŅA).

53. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.11.2010. nolikumā Nr.10/2010 „Alūksnes novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” (lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBERGA, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA un A.EGLE).

54. Par sociālajām garantijām pedagogiem (lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBERGA, saskaņojušas I.KALNIŅA un E.ŅEDAIVODINA).

55. Par grozījumiem Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvās padomes nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi E.APLOKA, saskaņojušas I.KALNIŅA un E.AIZUPE).

56. Par Alūksnes novada Jauniešu iniciatīvu projektu konkursu 2013 (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas I.KALNIŅA, E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA un E.AIZUPE).

57. Par piedalīšanos Vidzemes plānošanas reģiona īstenotajā projektā (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas I.KALNIŅA, E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA).

58. Par projektu ,,Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Zeltiņu, Alsviķu, Pededzes, Mālupes un Annas pagastos” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, V.SILICKA, T.STAFECKA, un Ā.KREICIS).

59. Par projektu ,,Vēlamies kļūt veselāki!” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas I.KALNIŅA, E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA).

60. Par projektu „Higiēnas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana sociāli neaizsargātām iedzīvotāju grupām Alsviķu pagastā” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, V.SILICKA un T.STAFECKA).

61. Par projektu ,,Koka izstrādājumu amatniecības interešu kluba izveide” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA).

62. Par projektu ,,Muzejpedagoģisko nodarbību telpas izveide Alūksnes muzejā” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, V.SILICKA un T.STAFECKA).

63. Par projektu „Teātra spēles kvalitātes pilnveidošana, tradīciju uzturēšana un popularizēšana” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA).

64. Par biedrības „Alūksnes novada attīstībai” projektu „Brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu palielināšana Veclaicenē dažādām iedzīvotāju grupām” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, V.SILICKA un T.STAFECKA).

65. Par biedrības „Alūksnes novada attīstībai” projektu „Zem muižkunga cepures” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, V.SILICKA un T.STAFECKA).

66. Par biedrības „Sporta klubs Zeltiņi” projektu (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, V.SILICKA un T.STAFECKA).

67. Par biedrības „ILZENES ATTĪSTĪBAI” projektu (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, V.SILICKA un T.STAFECKA).

68. Par biedrības „PEDEDZES NĀKOTNE” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA).

69. Par biedrības „Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai” projektu (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, V.SILICKA un T.STAFECKA).

70. Par projektu „Aprīkojuma iegāde Annas pagasta iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA).

71. Par līdzfinansējumu biedrībai „Latviskais mantojums” projekta (pasākuma) realizācijai (lēmuma projektu sagatavojusi V.ZELTIŅA, saskaņojušas I.KALNIŅA T.STAFECKA).

72. Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes pensionāru Biedrība „Sudrabs”” projekta (pasākuma) realizācijai (lēmuma projektu sagatavojusi V.ZELTIŅA, saskaņojušas I.KALNIŅA T.STAFECKA).

73. Par līdzfinansējumu biedrībai „Dr.A.Misiņa medicīnas vēstures muzejs” projekta (pasākuma) realizācijai (lēmuma projektu sagatavojusi V.ZELTIŅA, saskaņojušas I.KALNIŅA T.STAFECKA).

74. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem vides izglītības pasākumiem Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas I.KALNIŅA un T.STAFECKA).

75. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atsevišķu pašvaldības noteikta apjoma uzdevumu deleģēšanai (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA).

76. Par līdzekļu piešķiršanas atbalstu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).

77. Par transportlīdzekļa iegādi (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).

78. Par grozījumu 24.11.2011. Alūksnes novada domes lēmumā Nr.144 „Par SIA „Ievedne” projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Annas pagasta Annas ciemā” iesnieguma apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu” (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).

79. Par aizņēmuma ņemšanu ES projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Annas pagasta Annas ciemā” īstenošanai (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).

80. Par Alūksnes novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VW SHARAN, valsts reģistrācijas Nr.GH7423 atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.AVOTA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).

81. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.07.2012. lēmumā Nr.245 „Par Alūksnes novada Sabiedrības centra izveidošanu” (lēmuma projektu sagatavojis I.BERKULIS, saskaņojusi A.EGLE, iepazinusies Dz.ZVEJNIECE, nav izskatīts komiteju sēdēs).

82. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.02.2013. lēmumā Nr.54 „Par nekustamā īpašuma – ēkas Pils ielā 74, Alūksnē lietošanu” (lēmuma projektu sagatavojis I.BERKULIS, saskaņojusi A.EGLE un I.VEISMANE, nav izskatīts komiteju sēdēs).

83. Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumiem (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, ar pielikumiem (krāsainajiem attēliem) var iepazīties pašvaldības kancelejā).

84. Par projektu ,,Ūdensaugu pļaušanas pakalpojuma ieviešana Alūksnes novadā” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, V.SILICKA un T.STAFECKA).

85. Par biedrības „DZĪVOJAM MĀRKALNEI” projektu (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, V.SILICKA un T.STAFECKA).

86. Informācija.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv