ALŪKSNES NOVADA DOMES DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE
2014. gada 9. aprīlī, plkst.15:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par dzīvokļa īpašumu Ceriņi dz.5, Bejā, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā.

 


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv