ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE Nr.12
2014. gada 9. jūnijā, plkst.9:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par aizņēmumu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Mālupes pamatskolas sporta zāles ēkā” īstenošanai.
  2. Par aizņēmumu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš”” īstenošanai.
  3. Par aizņēmumu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte”” īstenošanai.
  4. Par aizņēmumu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”” īstenošanai.
  5. Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu ilglaicīgu nokrišņu radīto zaudējumu novēršanai.
  6. Par projektu „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā”.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv