ALŪKSNES NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE Nr.16
2014. gada 11. SEPTEMBRĪ, plkst.09:30

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.07.2014. lēmumā Nr.285 „Par projektu „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Mālupes pamatskolā””.
  2. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.07.2014. lēmumā Nr.286 „Par projektu „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Ilzenes pamatskolā””.
  3. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.07.2014. lēmumā Nr.287 „Par projektu „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā””.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv