ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2014. gada 12. martā, plkst.09:30

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par projektu „Slēpošanas inventāra iegāde Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”.
2. Par Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas sastāvu.
3. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas “Zemes komisija” locekļu sastāvā.

 


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv