ALŪKSNES NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE
2014. gada 16. oktobrī, plkst.11:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 27.marta lēmumā Nr.125 „Par aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” īstenošanai”.

2. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 27.marta lēmumā Nr.126 „Par aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciemā” īstenošanai”.

3. Par galvojuma sniegšanu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv