ALŪKSNES NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE
2014. gada 20. novembrī, plkst.13:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par pamatkapitāla palielināšanu un aizņēmumu KPFI projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „Alūksnes slimnīca” ēkā” īstenošanai.
  2. Par grozījumu Alūksnes novada domes 22.01.2010. lēmumā Nr.240 „Par dienas aprūpes centra „Saules stars” personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidošanu un uzturēšanu”.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv