ALŪKSNES NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE Nr.14
2014. gada 31. jūlijā, plkst.13:30

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par projektu „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Mālupes pamatskolā”.
  2. Par projektu „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Ilzenes pamatskolā”.
  3. Par projektu „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā”.
  4. Par automašīnu stāvvietas maksas pakalpojumu apmēra noteikšanu publisku pasākumu laikā.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv