ALŪKSNES NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE
2015. gada 11.novembrī, plkst. 15:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes novada ziemas sporta centram “Mežinieki”.
  2. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem grants seguma ielu sakārtošanai.
  3. Par pašvaldības sadarbības projektā plānotajām aktivitātēm.
  4. Par līdzekļu piešķiršanu tehniskās dokumentācijas izstrādei specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanai.
  5. Par domes priekšsēdētāja A.DUKUĻA komandējumu.

SLĒGTĀ DAĻĀ:

  1. [..].Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv