ALŪKSNES NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE
2015. gada 15. janvārī, plkst. 09:30

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par Alūksnes novada bāriņtiesas locekli.
2. Par Alūksnes novada bāriņtiesas locekli.
3. Par Alūksnes novada bāriņtiesas locekli.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv