ALŪKSNES NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE
2015. gada 19. martā, plkst. 15:30

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par nodomu izteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai.
  2. Par projektu „Alūksnes novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras atjaunošana”.
  3. Par projektu „Alūksnes pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija”.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv