ALŪKSNES NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE
2015. gada 26. februārī, plkst. 16:30

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par Mārkalnes pamatskolas likvidāciju.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv