Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība


2014.gada 5.decembris, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par līdzfinansējumu Latviešu-Igauņu  kultūras biedrībai „STĪGA-KEEL” projekta „Ziemassvētku tradīcijas no sendienām līdz mūsdienām” realizācijai.
  2. Par līdzfinansējumu biedrībai „Sidraba pavediens” projekta „Vidzemes Dāmu deju grupu sadancošanās „Tikšanās Marienburgā”” realizācijai.
  3. Par līdzfinansējumu biedrībai „Interešu centrs „Jaunanna”” projekta „Sportosim kopā” realizācijai.
  4. Par līdzfinansējumu biedrībai „Ilzenes attīstībai” projekta „Ielīgosim Jauno gadu!” realizācijai.
  5. Par līdzfinansējumu Alūksnes evaņģēliski luteriskajai draudzei projekta „Zvanos atbalsojas Dieva balss” realizācijai.
  6. Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā.
  7. Par grozījumiem Jaunlaicenes muižas muzeja nolikumā.
  8. Par Alūksnes Mūzikas  skolas iesnieguma izskatīšanu par līdzekļu piešķiršanu pedagogu darba algām.
  9. Par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „Cālis” attīstības plāna 2015. - 2019. saskaņošanu.

SLĒGTĀ DAĻA

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv