Alūksnes novada domes 2014.gada 6.februāra
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes
DARBA KĀRTĪBA

2014.gada 6.februārī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:
1. Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr.423 „Par Alūksnes novada pašvaldības sporta zālēs, laukumos un citās sporta būvēs sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
2. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Alūksnes Mūzikas skolas pedagogu darba algām un VSAOI.
3. Par skolēnu ēdināšanu skolās.
4. SLĒGTĀ DAĻA.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv