SOCIĀLĀS, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS komitejas sēdes darba kārtība


2014.gada 7.jūlijā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par grozījumiem Jaunlaicenes muižas muzeja nolikumā.
  2. Par Jaunlaicenes muižas muzeja 2014.-2019.gada darbības un attīstības stratēģijas apstiprināšanu.
  3. Par Alūksnes muzeja nolikuma apstiprināšanu.
  4. Par Alūksnes muzeja darbības un attīstības stratēģijas 2014.-2019.gadam apstiprināšanu.
  5. Par atļauju atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās azartspēles Pils ielā 66, Alūksnē, Alūksnes novadā.
  6. Par atbalstu sporta interešu izglītības programmu īstenošanai.

SLĒGTĀ DAĻA

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv