Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2014.gada 09.septembrīs, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par līdzfinansējumu biedrībai „Ziemerpils” projekta „Rudens notikums Ziemeru muižā” realizācijai.
 2. Par līdzfinansējumu biedrībai „REMIS” projekta „Suņu apmācības laukuma aprīkojuma - šķēršļu izgatavošana” realizācijai.
 3. Par līdzfinansējumu biedrībai „JAUNALŪKSNES DĀLDERI” projekta „Ar šādu gaismu zeltainu nekad vēl rudens nav pār mani lijis...” realizācijai.
 4. Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes novada pensionāru apvienība” projekta „Starptautiskās veco ļaužu dienas pasākums Alūksnes novada pensionāriem” realizācijai.
 5. Par līdzfinansējumu biedrībai „Rīgas Latviešu biedrība” projekta „Pieminekļa izveide un uzstādīšana mākslinieces - grafiķes Dzidras EZERGAILES (1926-2013) piemiņas saglabāšanai” realizācijai.
 6. Par līdzfinansējumu biedrībai „Radošie malēnieši” projekta „Kad vējo krizantēmu smarža” realizācijai.
 7. Par līdzfinansējumu biedrībai „Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai” projekta „Lai dzīvotu senais Atzeles novads...” realizācijai.
 8. Par līdzfinansējumu biedrībai „Spēka pasaule” projekta „2014.gada „Alūksnes sporta kluba čempionāts svara stieņu spiešanā guļus” (4.kārtas)” realizācijai.
 9. Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes sporta klubs „Lagūna”” projekta „Alūksnes atklātais čempionāts galda tenisā” realizācijai.
 10. Par naudas balvu Robertam PRANCKUNAM par izciliem sasniegumiem sportā.
 11. Par līdzfinansējumu biedrības „Alūksnes novada izglītības attīstības centrs” projekta realizācijai.

SLĒGTĀ DAĻA.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv