Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība


2014.gada 9.jūlijā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai sarakstā.
  2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Dzīvokļu apsaimniekošanas biedrībai „VIĻŅI” kurināmā katla iegādei un uzstādīšanai.
  3. Par Alūksnes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtību.
  4. Par ēku Rūpniecības ielā 4, Alūksnē.
  5. Informācija par Kanaviņu un Torņa ielas krustojumu.
  6. Informācija par Kanaviņu, Uzvaras un Latgales ielu krustojumu.

SLĒGTĀ DAĻAAlūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv