Alūksnes novada domes 11.06.2014. Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība


2014.gada 11.jūnijā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par attīstības plāna saskaņošanu.
 2. Par līdzfinansējumu biedrībai „Latviešu - igauņu kultūras biedrība „STĪGA-KEEL”” projekta „Igauņu diena Veclaicenē 2014” realizācijai.
 3. Par līdzfinansējumu biedrībai „Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai” projekta „Vasariņas sporta prieki” realizācijai.
 4. Par līdzfinansējumu biedrībai „Radošie malēnieši” projekta „Radošās darbnīcas „Malēnieši pasaulē - kopīgais un atšķirīgais”” realizācijai.
 5. Par līdzfinansējumu biedrībai „Veclaicenes Avotiņš" projekta „Pārgājieni ar garšu Veclaicenē 2014” realizācijai.
 6. Par līdzfinansējumu biedrībai „REMIS” projekta „Suņu apmācības laukuma aprīkojuma - šķēršļu izgatavošanai” realizācijai.
 7. Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes novada sieviešu apvienība „Katrīna”” projekta „6.vasaras skola, sadarbībā ar Malienas dāmu klubu „Ābele”, „Tā mīl Malienā...”” realizācijai.
 8. Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes Invalīdu biedrība” projekta „Saimnieku un Saimnieču dienas pasākums” realizācijai.
 9. Par Alūksnes novada Zeltiņu muzeja maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
 10. Par atbalsta piešķiršanu par izciliem sasniegumiem kultūrā.
 11. Par Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas direktoru.
 12. Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumā Nr.308 „|Par komisijas interešu izglītības mērķdotācijas sadalei personālsastāva apstiprināšanu”.
 13. Par grozījumiem Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas nolikumā.
 14. Par līdzekļu piešķiršanu reklāmas klipa raidīšanai.
 15. Par Pededzes pamatskolas attīstības plāna 2014.-2018.g. saskaņošanu.

Slēgtā daļa.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv