Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2014.gada 15.oktobrī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par nekustamā īpašuma pirkuma samaksas termiņa pagarināšanu un līgumsoda samazināšanu.
  2. Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr.426 „Par Alūksnes novada vidusskolas maksas pakalpojumiem”.
  3. Par Zeltiņu pagasta pārvaldes sniegtā higiēnas pakalpojuma maksas noteikšanu.
  4. Par naudas balvu Andrim VOSEKALNAM par izciliem sasniegumiem sportā.
  5. Par naudas balvu Edgaram BERTUKAM  par izciliem sasniegumiem sportā.
  6. Par atbalstu projekta īstenošanai un līdzekļu piešķiršanu.
  7. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem nekustamā īpašuma iegādei.
  8. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pieslēguma ierīkošanai.
  9. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.7 „Par amata vietu un amatpersonu  un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv