Alūksnes novada domes 06.02.2015. Tautsaimniecības un Sociālās, izglītības un kultūras komitejas ārkārtas sēdes darba kārtība


2015.gada 6.februāris, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par Ceļu un ielu fonda vidējā termiņa programmas 2015. - 2017.gadam apstiprināšanu.
2. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012.gada 23.februāra noteikumos Nr.3/2012 „Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus”.
3. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” izdošanu.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv