Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība


2015.gada 9.aprīlī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr.428 „Par maksas apstiprināšanu Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
  2. Par Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļas iesnieguma izskatīšanu par Alūksnes novada ģimenes ārstu darbības pamatteritoriju saskaņošanu.
  3. Informācija par iesaistīšanos projektā „PROTI un DARI”.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv